Naturalisatie en verlof    Worden verdiensten uit werk op mijn IVA uitkering gekort? 

Wanneer een parttimer ziek wordt op haar werkdagen, mogen we dan ook 2 wachtdagen op het loon inhouden?

Vraagbaak  |  21 september 2017  |  Trefwoorden: Wachtdagen, Ziekte, Minimumloon

Vraag

Wij hanteren twee wachtdagen. Wat doe ik als een parttimer die twee dagen werkt, ziek wordt op haar werkdagen en een week ziek is. Mag ik in haar geval twee wachtdagen rekenen net als bij een fulltimer?
 

Antwoord

Het korte antwoord is JA. Voor de zorgvuldigheid geef ik ook het lange antwoord.
De werkgever is bevoegd om bij ziekte zowel bij fulltime als bij parttime werknemers twee wachtdagen in te houden. Er is wel een aantal eisen aan verbonden, namelijk;
  • De 1e dag waarop de werknemer zou moeten werken en ook ziek is, is de 1e wachtdag. Een wachtdag is de dag dat de werknemer wel zou werken en vervolgens daarover geen loon wordt uitbetaald.
  • Werkt de medewerker 2 dagen per week (iedere week op dinsdag en donderdag) en meldt hij zich op maandag ziek en blijft hij een week ziek, dan is de 1e en 2e wachtdag de dinsdag en donderdag.
  • Afspraken hierover moeten schriftelijk zijn overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of in de CAO
  • Als de werknemer een week ziek is geweest en deze wordt binnen vier weken nogmaals ziek, dan wordt in het laatste geval vanaf de eerste ziektedag het loon doorbetaald. Dit wordt dan gezien als een voortzetting van het eerste ziektegeval. Liggen er tussen het eerste en het tweede ziekteverzuim meer dan vier weken, dan telt het tweede verzuim als een nieuw ziektegeval, waarbij de wachtdagen dan weer van toepassing zijn
  • De werknemer moet na inhouding van de 2 wachtdagen qua verhouding minstens het minimum loon ontvangen. Op een medewerker die niet meer dan het minimum loon verdient, kunnen dus nooit 2 wachtdagen worden ingehouden
  • Wachtdagen of inhouding van loon kan nooit meer zijn, dan het bedrag dat de medewerker meer verdient dan het minimum loon 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Naturalisatie en verlof    Worden verdiensten uit werk op mijn IVA uitkering gekort?