Wordt ook vakantietoeslag ingehouden bij teveel genoten verlof    Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering? 

Moet mijn werkgever tijdens zwangerschapsverlof volledig het loon doorbetalen?

Vraagbaak  |  15 september 2016  |  Trefwoorden: Bevallingsverlof, Zwangerschapsverlof, Wulbz, WAZO, Loondoorbetaling

Vraag

Ik ga binnenkort met zwangerschapsverlof. Mijn salaris is hoger dan het maximum dagloon bij het UWV. Mijn werkgever wil niet het meerdere compenseren tijdens mijn zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken.
De regeling bij ziekte in onze organisatie (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte) WULBZ houdt in dat mijn werkgever de eerste 4 weken van de ziekte 100% van het loon doorbetaald en daarna nog maar 70%. Ik lees echter dat ik volgens de wet recht heb op volledige compensatie van mijn loon. Waar vind ik de juiste informatie om mijn werkgever mijn loon/salaris te laten aanvullen?
Antwoord

Wanneer u zwanger bent, dan heeft u rond uw bevalling recht op zwangerschapsverlof en een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van het UWV van 16 weken. Dit is geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). De werkgever vraagt deze uitkering voor u aan. Uw werkgever ontvangt de uitkering van UWV en betaalt tijdens het verlof gewoon het loon aan u door.
In feite gaat het dus om betaald verlof, oftewel de werkgever betaalt gewoon het loon door tijdens het verlof en kan als compensatie een tegemoetkoming ontvangen van het UWV van 100% van het loon met een maximum van het “maximum dagloon” van €  203,85.
Ga je met zwangerschapsverlof dan heb je recht op volledige compensatie van je loon. Het is in de wet geregeld dat je niet in loon achteruit mag gaan. Indien je werkgever anders beweert, dan is dat onjuist, aangezien de overheid juist regelt dat je loon wordt doorbetaald. Die zekerheid heeft iedere zwangere vrouw als zij met zwangerschapsverlof gaat. Het wordt doorbetaald zowel in de periode voor als na de bevalling. Dat wordt ook wel de bevallingsherstelperiode genoemd. Zodoende weet je als zwangere dat je altijd voldoende loon hebt.
Het doorbetalen van het loon tijdens het verlof is dus niet op grond van de WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht bij Ziekte), maar op grond van de Wet WAZO en het feit dat tijdens bijzonder of buitengewoon verlof de werkgever gewoon het loon moet doorbetalen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wordt ook vakantietoeslag ingehouden bij teveel genoten verlof    Worden de inkomsten uit de Stamrecht BV gekort op mijn IOW-uitkering?