Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?    Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling 

Loondoorbetaling bij ziekte. Tegen welk percentage?

Vraagbaak  |  13 oktober 2015  |  Trefwoorden: Wulbz, Loondoorbetaling

Vraag

Mag ik jou wat vragen over de (wettelijke) loondoorbetaling bij ziekte?

Volgens mij is het zo dat de politiek en de sociale partners de afspraak hebben gemaakt dat de loondoorbetaling bij ziekte maximaal 170% is verdeeld over twee jaren. Hoe dat dan wordt ingevuld, staat in de cao of de arbeidsovereenkomst volgens mij.

Vaak kom ik tegen dat in het eerste jaar van ziekte 100% van het loon doorbetaald wordt en in het tweede jaar 70%.
In de cao van de metaal staat de volgende omschrijving: gedurende de eerste 6 maanden bedraagt de loondoorbetaling 100% van het salaris en gedurende de daarop volgende 18 maanden bedraagt dit 90% van het salaris.

Ook kom ik nog vaak tegen dat de werkgever in de arbeidsovereenkomst heeft staan dat er zowel in het eerste als in het tweede jaar van ziekte 100% loon doorbetaald wordt. Hoe verhoudt dit zich tot de afgesproken 170% over twee jaar?

Staat er een sanctie op als werkgevers meer dan 170% uitkeren bij ziekte gedurende de genoemde twee jaar?

Antwoord

De werkgever is op basis van de wet WULBZ gehouden om bij ziekte 2 jaar lang het loon door te betalen tegen (minimaal) 70% (over de hele periode).
Zie:
https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsinactiviteit/arbeidsongeschiktheid-t
ot-twee-jaar

In allerlei cao's en bedrijfsregelingen zijn afwijkende voorzieningen getroffen. Meestal het 1e jaar 100% en 2e jaar 70%. Maar iedere andere regeling is mogelijk, wanneer het maar boven de 70% is.

De werkgever mag best meer betalen dan 70% en ook meer dan voorgeschreven staat in de cao. Alleen niet minder.

Wat nog wel eens problemen geeft is over welk loon de "loondoorbetaling"
moet worden berekend. En ook of bij een NUL-uren contract er wel "ziekengeld" betaald moet worden.
In de Vraagbaak (FAQ) heb ik een paar gevallen van commentaar voorzien.


Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?    Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling