In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor    Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling 

Is het toegestaan dat een werkgever, waarvoor een bindend verklaarde CAO van toepassing is, in negatieve zin afwijkt van de salarisschalen?

Vraagbaak  |  14 oktober 2015  |  Trefwoorden: CAO

In principe kan de werkgever, wanneer een cao verbindend verklaard is, niet afwijken van de regels in de cao. Althans niet naar beneden. Elk beding strijdig met een cao is nietig. Stel in een cao staat dat het salaris € 1800 moet zijn en in de arbeidsovereenkomst staat € 1700 dan kan men aanspraak maken op € 1800. Maar het kan zijn dat uw cao wel algemeen verbindend is verklaard, maar dat er afwijkende regels m.b.t. de beloning in staan.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor    Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling