Worden inkomsten partner gekort op IOAW uitkering    Moet mijn werkgever tijdens zwangerschapsverlof volledig het loon doorbetalen? 

Wordt ook vakantietoeslag ingehouden bij teveel genoten verlof

Vraagbaak  |  26 september 2016  |  Trefwoorden: Vakantietoeslag, Vakantiegeld, Ontslag, Opbouwmethode

Vraag

Dient er ook 8% vakantiegeld ingehouden te worden op negatieve verlofuren bij de afrekening van iemand die uit dienst gaat? M.a.w. de medewerker heeft meer verlof opgenomen, dan waar hij recht op had. Of is dat alleen wanneer er positieve verlofuren zijn?

Antwoord

Ik neem aan dat u voor de bepaling van de vakantietoeslag de zogenaamde “opbouwmethode” hanteert. De vakantietoeslag wordt dan  berekend over het totale bruto loon gedurende de vakantieperiode.
Wanneer het bruto loon wordt verlaagd, omdat de medewerker teveel vakantie heeft genoten, wordt dus ook de vakantietoeslag verlaagd.
Uw vraag was niet: of u zonder meer het teveel genoten verlof mag verrekenen bij uitdiensttreding. Dat mag namelijk niet, tenzij dit nadrukkelijk in het arbeidsreglement of arbeidsovereenkomst staat vermeld.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Worden inkomsten partner gekort op IOAW uitkering    Moet mijn werkgever tijdens zwangerschapsverlof volledig het loon doorbetalen?