Welke CAO moet worden toegepast?    Welke criteria zijn er voor een IOAZ uitkering 

IOAW en Stamrecht BV

Vraagbaak  |  26 januari 2016  |  Trefwoorden: IOAW, Stamrecht

Vraag

Ik ben 3 jaar werkloos en zal binnenkort een IOAW aanvraag moeten doen bij mijn gemeente. Drie jaar geleden heb ik een stamrechtovereenkomst getekend met mijn werkgever: "een schadeloosstelling ter vervanging van gedreigd of te derven loon...". Als ik geld ga onttrekken aan de BV ter aanvulling van mijn IOAW, moet ik dat bij mijn IB aangifte opgeven. Het Inkomensbesluit IOAW 2008 stelt dat stamrechtuitkeringen niet verrekend mogen worden met de hoogte van de IOAW. Op deze site wordt dat bevestigd voor stamrecht die bij een verzekeringsmaatschappij is aangekocht. Vraag is of dit ook geld voor stamrechtuitkeringen uit een Stamrecht BV?
 

Antwoord

De uitkering  (deblokkeren) uit een Stamrecht BV worden NIET gekort op de uitkering IOAW. U dient hier uiteraard wel Inkomstenbelasting over te betalen.
Zie voor een uitvoerig antwoord rubriek Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ / Inkomsten IOAW.
 
NB: Omdat de regeling door de Gemeente(n) wordt uitgevoerd, blijkt ons dat de interpretatie van diverse regelingen niet altijd eenduidig is.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Welke CAO moet worden toegepast?    Welke criteria zijn er voor een IOAZ uitkering