Wanneer mogen wij de ouderenvrijstelling nog toepassen?    In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor 

Geringe WIA uitkering en eventuele aanvulling

Vraagbaak  |  19 oktober 2015  |  Trefwoorden: IOAW, Bijstandsuitkering, WIA, WW-uitkering

Vraag

Ik ben voor 40% arbeidsongeschikt en kom niet aan het werk (werkloos). Ik heb ook uitkering van een verzekeringsmaatschappij.

Ik ben 48 jaar, alleenstaand, eigen huis en een zgn. "niet opeisbare vordering.
 Mijn inkomsten zijn:
WIA uitkering  € 422,= Bruto
Uitkering verzekering € 556,= Bruto
Hier kan ik mijn kosten niet mee dekken. Wat kan ik voor uitkering aanvragen?

Antwoord

Helaas komt u niet in aanmerking voor een IOAW uitkering. Wat is namelijk het geval:

De IOAW stond tot 1 januari 2015 open voor werknemers die na hun vijftigste verjaardag werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt werden. De IOAW komt op termijn te vervallen door enkel nog werknemers die geboren zijn voor 1 januari 1965 aanspraak te geven op deze uitkering. De IOAW wordt dus afgesloten voor werknemers die geboren zijn op of na 1 januari 1965.
Werknemers die zijn geboren vóór 1 januari 1965 kunnen nog gebruik maken van de IOAW-uitkering. De IOAW-uitkering biedt oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers na hun verlengde WW-uitkering een inkomenswaarborg op het niveau van het sociaal minimum. De IOAW kent anders dan de Wet Werk en Bijstand geen vermogenstoets, maar net als de Wet Werk en Bijstand wel een partnertoets. De IOAW wordt uitgevoerd door de gemeente.
U komt dus nu niet in aanmerking op de IOAW, maar ook niet wanneer u 50 jaar wordt, omdat de uitkering alleen nog wordt toegekend voor werknemers geboren vóór 1 januari 1965.
Gezien uw inkomen en vermogen komt u (waarschijnlijk) ook niet in aanmerking voor een uitkering uit de Bijstandswet, omdat dan uitkeringen, vermogen (zoals eigen huis) en niet opeisbare vorderingen, wel meetellen voor de inkomenstoets van de Bijstand. Wel raad ik u aan om toch (voor alle zekerheid) een uitkering aan te vragen bij uw Gemeente.

Bent u na een herbeoordeling gedeeltelijk arbeidsgeschikt verklaard, maar heeft u nog geen passend werk gevonden? Dan heeft u mogelijk wel recht op een WW-uitkering. U hoeft dan niet te voldoen aan de jareneis van de WW. Heeft u al een WW-uitkering aangevraagd bij het UWV of hiervoor al een "afwijzer" ontvangen?

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wanneer mogen wij de ouderenvrijstelling nog toepassen?    In het kalenderjaar waarin de werknemer zijn/ haar ouderschapsverlof opneemt is het loon lager dan het jaar ervoor