Auto van de zaak en brandstofkosten buitenland    IOAW en Stamrecht BV 

Welke CAO moet worden toegepast?

Vraagbaak  |  28 januari 2016  |  Trefwoorden: CAO, Algemeen verbindend verklaren, Werkingssfeer

Vraag

Ik werk bij een asbestsaneringsbedrijf. In eerste instantie zonder CAO en een eigen pensioensregeling. In augustus faillissement en september een doorstart. We "moeten" nu mee in de CAO Bouw. Dit doen we niet. We "volgen" de CAO Bouw slechts. Maar hierdoor wel veel hogere afdrachten. Dit scheelt mij € 150 netto per maand. Daarentegen wel een 45-urige werkweek, wat in de praktijk uitpakt in 50 uur. Maar geen Atv-dagen.
Paar vragen.
1. Wie bepaalt dat wij de CAO Bouw moeten toepassen?  Dit kost mij €  2000 per jaar!;
2. Volstaat het "volgen" van CAO ook
3. Ik ken asbestsaneerders die onder transport CAO vallen. Die kunnen werken veel goedkoper aannemen. Je reinste concurrentievervalsing! Dit rammelt toch van alle kanten!

Antwoord

Van HR-Kiosk onthouden wij ons van een waardeoordeel over de voor- en nadelen van een CAO Bouw versus een eigen CAO of helemaal geen CAO.
Ons antwoord gaat alleen over de vraag of wel of niet de CAO Bouw moet worden toegepast.
 
Dat bedrijven voor dezelfde functies een andere CAO volgen heeft te maken met het feit dat in het transportgedeelte van de onderneming meer verloond wordt, dan in het asbestgedeelte. Daarbij zullen de asbestverwerkers waarschijnlijk niet in een afgescheiden bedrijfsonderdeel werken.
 
 N.a.v. jouw gegevens hebben wij  met de Voorzitter van de BAN (Sjoerd Kuiper) gesproken en uit diens antwoorden blijkt:
 
Er is nog geen CAO voor de asbestverwijderaars
De BAN streeft er naar om met 1 jaar een dergelijke CAO te hebben, die aansluit op de werksfeer van de beroepsgroep
In de nieuwe Bouw CAO zijn de asbestverwijderaars opgenomen, waardoor wanneer deze CAO door de Minister Algemeen Verbindend (AV) wordt verklaard, de asbestverwijderaars ook onder de werkingssfeer van deze CAO zullen vallen
Het is echter nog lang niet zover. De BAN heeft bij de Minister geprotesteerd en deze procedure loopt nog
M.a.w. de asbestverwijderaars vallen nu officieel nog niet onder de CAO Bouw
Meerdere asbestsaneerders passen dan ook niet de CAO Bouw toe en zijn ook geen “volgers”
Uit bovenvermelde informatie blijkt mij, dat uw werkgever niet de CAO Bouw hoeft te volgen
Op het moment dat de CAO AV wordt verklaard (en de asbestsaneerders onder de werkingssfeer vallen, dus nadrukkelijk in deze CAO  worden genoemd) dan eerst zal uw werkgever verplicht zijn c.q. gedwongen worden deze CAO te volgen
Cruciaal voor een eigen CAO is wel het aantal deelnemende werkgeversleden, dat gebruikelijk meer dan 50% moet zijn
 
Conclusie: Uw werkgever hoeft (nog) niet de CAO Bouw toe te passen. Wel is het zaak dat er zich meer leden bij de BAN aanmelden, wil een eigen CAO haalbaar zijn. http://www.ban-asbest.nl/contact/

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Auto van de zaak en brandstofkosten buitenland    IOAW en Stamrecht BV