2020


51. Automatisering   21 maart 2018
16 november 2019  |  ,
... deel van verloren informatie hersteld. In vervolg op het voorgaande, is een Informatieplan 2016-2020 naar de Tweede Kamer gestuurd, waarin wordt geschetst hoe de problemen op lange termijn ...

52. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... binnen de sector openbaar bestuur uit in haar jaarlijkse rapportage. (Bron: AP, 6 feb. 2020) Onjuiste wijze toestemming voor plaatsen tracking cookies Bij tracking cookies gaat het om ...

53. AWVN-werkgeversbijdrageregeling (tabellen)   18 februari 2020
13 januari 2023  |  , ,
... en met 31 december 2022. 2021 De AWVN-werkgeversbijdrageregeling, die liep tot en met 31 december 2020, is door betrokken partijen – AWVN, FNV, CNV Vakmensen en de Unie – officieel verlengd ...

54. Banksparen   21 januari 2017
20 november 2020  |  , , ,
... 66 na 31 mrt. 1953 en voor 1 jan. 1954 2019 66 + 4 maanden na 31 dec. 1953 en voor 1 okt. 1954 2020 66 + 8 maanden na 30 sep. 1954 en voor 1 juli 1955 2021 67 na 30 juni 1955 en voor 1 april ...

55. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... door het toenemend aantal klachten van burgers dat ze hierover ontvangt (Bron: NOS, 16 januari 2020) Bluetooth Bluetooth is een open standaard voor draadloze verbindingen tussen apparaten op ...

56. Basisonderwijs   25 augustus 2018
26 juni 2021  |  , , ,
... 2019 besloten is de experimenten stoppen en heeft de Tweede Kamer daarover geïnformeerd. Vanaf 2020 wordt het basisscholen verboden te experimenteren met de flexibele schoolvakanties en ...

57. Bedrijven en organisaties   2 maart 2019
13 februari 2021  |  , ,
... aanjagen Kabinet vernieuwt IMVO-beleid Zestig procent minder passagiers voor burgerluchtvaart in 2020 Circulair renoveren? Begin met de snelste cyclus: het interieur van het gebouw 100 miljoen ...

58. Beëindiging arbeidsovereenkomst (inleiding)   10 maart 2010
31 januari 2024  |  , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in de gevangenis zit. als uw werknemer om verschillende redenen niet functioneert. Sinds 1 januari 2020 kunt u via de kantonrechter uw werknemer ontslaan op cumulatiegrond. Dit betekent dat ...

59. Beeldschermen   10 augustus 2015
9 november 2020  |  , ,
... uitgevoerd onder ruim 58 duizend werknemers van 15 tot 75 jaar. (Bron en meer cijfers; 15 apr. 2020) Ga terug naar subrubriek Arbeidsomstandigheden. ...

60. Begrip en diverse onderwerpen   28 maart 2018
28 februari 2023  |  ,
... persoonlijke informatie. Maar is die informatie bij gemeenten wel in goede handen? De op 1 januari 2020 ingevoerde Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) moet daaraan bijdragen. De BIO is ...

61. Beheerskosten pensioenen   14 oktober 2018
22 oktober 2021  |  , , , , , , , , , ,
... Minister Kamp die toezegging gedaan en is ook in een brief aan de Tweede Kamer bevestigd, dat in 2020 medewerkers (o.a. met een zwaar beroep) met vervroegd pensioen konden gaan. De brief gaat ...

62. Belasting   6 april 2018
5 december 2020  |  ,
... wijzigingen autobelastingen Naslag Autobrief /voorgenomen beleid autoheffing 2017 t/m 2020 Twee aanvullingen op Autobrief II Vragen en amendementen Autobrief II Vanaf 2017 verdere ...

63. Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)   4 februari 2017
18 juni 2023  |  , , , , ,
... nieuw BTW-systeem In afwachting van de invoering van het nieuwe BTW-stelsel zullen per 1 januari 2020 vier kortetermijnoplossingen ('quick-fixes') worden ingevoerd om de BTW-heffing bij de ...

64. Belasting Toegevoegde Waarde (Lease-auto)   5 maart 2012
26 februari 2021  |  , , , , ,
... De berekening voor het privé-gebruik mag tijdsevenredig worden aangepast. (Bronnen juli 2020: AMD en derden) Ga terug naar ...

65. Belastingdruk   1 augustus 2015
23 mei 2020  |  , , , ,
... samen met andere departementen onderzoek naar gedaan en bouwstenen voor opgesteld, die op 18 mei 2020 naar de Tweede Kamer zijn gestuurd. Het gaat om een ambtelijk rapport waarbij de inzichten ...

66. Belastingplan 2014 (september 2013)   28 augustus 2013
30 augustus 2015  |  , ,
... personeel oplossen. Hierover zijn dit voorjaar afspraken gemaakt in het Nationaal Techniekpact 2020. • Zelfstandigenaftrek: vanaf 2015 wordt een winstbox in de inkomstenbelasting ingevoerd ...

67. Belastingplan 2016   30 augustus 2015
12 februari 2018  |  , ,
... van de motorrijtuigenbelasting daalt in 2017 met 2 procent voor alle personenauto’s. Tot en met 2020 wordt de aanschafbelasting BPM met 12 procent afgebouwd. Volledig elektrische auto’s ...

68. Belastingplan 2017   7 september 2016
29 oktober 2018  |  ,
... en nul-emissieauto’s blijven volledig vrijgesteld. Er komt voor de periode van 2017 tot en met 2020 een vast tarief voor de elektriciteit die geleverd wordt aan laadpalen met een zelfstandige ...

69. Belastingplan 2019   20 september 2018
15 december 2019  |  , ,
... In 2019 zullen onderzoeken plaatsvinden naar de effectiviteit van de nieuwe Arbowet, zodat deze in 2020 kan worden geëvalueerd. Auto De Tesla-tax wordt op 1 januari 2019 ingevoerd. Een ...

70. Belastingplan 2021   15 september 2020
19 december 2020  |  , ,
... Zorgmedewerkers die betrokken zijn bij de coronacrisis krijgen een bonus van 500 euro. In 2020 is een bonus beloofd van 1.000 euro die nog moet worden uitbetaald. Voor coronatesten trekt ...

71. Belastingplan 2022   22 september 2021
27 september 2021  | 
... beperkt: tot een fiscale loonsom van € 400.000 geldt 1,7% en boven de € 400.000 geldt 1,18% (2020: 1,2%). Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek, belastingvoordeel voor kleine ...

72. Belastingplan 2022   22 september 2021
2 november 2021  |  , , , , , ,
... Kamer heeft vandaag met het wetsvoorstel ingestemd. Lees verder Tabellen werknemersverzekeringen 2020 Ga naar premiepercentages Vragen en antwoorden Belastingplan 2022 w.o. gericht vrijstelling ...

73. Belastingplannen AOW   25 december 2012
7 maart 2021  |  , , ,
... Tabel: nieuw tijdpad verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Huidige wet 1 2 3 5 7 9 12 15 18 Na deelakkoord 1 2 3 6 9 12 16 20 24 De partnertoeslag ...

74. Belastingschijven (tabellen)   30 maart 2009
5 oktober 2023  |  , , , , , ,
... verder verlaagd tot 37,03 procent in 2024. Het toptarief blijft wordt niet aangepast. Belastingen 2020 - box 1 In box 1 wordt uw inkomen uit werk en woning belast. Hieronder ziet u de ...

75. Belastingtarieven   20 maart 2009
3 januari 2024  |  , , , , ,
... van miljarden dollars Minder belasting box 3 voor spaarders Rekentool tarieven vermogensbelasting 2020 Teruggave 2,6 miljard vanwege te hoge spaartaks Aanpassing box 3-heffing vanaf 2022 leidt ...


Bekijk items: 51 tot 75 (2 000 totaal)