Mag ik wanneer ik met vervroegd pensioen ga op mijn 57ste, daarna een nieuwe baan starten    Stopt mijn ziektewetuitkering op de datum dat ik AOW krijg? 

Mag werkgever de functie van medewerker PZ uitbreiden met werkzaamheden afkomstig van de HR-directeur die ontslag heeft genomen

Vraagbaak  |  18 juni 2018  |  Trefwoorden: Functiebeschrijving, Passende arbeid, Voorwaarden, HR-professional, Werkdruk, Uitbesteden

Vraag

Mag werkgever de functie van werknemer (= medewerker PZ) verrijken met werkzaamheden afkomstig van de HR-directeur? Medewerker ambieert deze werkzaamheden niet (veelal het bijwonen van vergaderingen met MT, OR, vakbond, commissies, etc.).Vóór vertrek HR-directeur woonde werknemer geen enkele vergadering bij. Al het overige werk van medewerker blijft in stand. Het komt er dus 'bij'.
 

Antwoord

Vooropgesteld dat ik zeer discreet met jouw informatie om zal gaan, is het noodzakelijk om een behoorlijke inschatting te maken, van jouw gefundeerde redenen, om deze functie niet te aanvaarden, maar vooral ook vanuit mijn expertise en ervaring of er misschien een oplossing voor de situatie is. Laat ik niet ingaan op de juistheid van de beweegredenen van de directie, die naar mijn inschatting puur op grond zijn van bezuinigingen.
Ik zelf zou de uitbreiding als een uitdaging zien, maar begrijp heel goed jouw bezwaren, wanneer je een “overload” aan werk en verantwoordelijkheden krijgt.
Terug maar je vraag: In principe kun je de uitbreiding (puur arbeidsrecht) niet weigeren, maar bij het aanvaarden van de functie dient er wel redelijk overleg te zijn.
 

Uitgangspunten

De werkgever moet redelijk te werk gaan bij het vaststellen van de nieuwe functie. Dat brengt met zich mee dat de functie moet passen bij de medewerker. Dat is niet verplicht als het belang van de organisatie het vervullen van een functie noodzakelijk maakt. Passend kan een functie zijn indien:
  • deze op het niveau ligt waarop de medewerker werkzaam was (wat betreft kennis, kunde, bevoegdheden en verantwoordelijkheden etc.
  • het werk en de arbeidsomstandigheden een belasting met zich meebrengen die niet tot een situatie leiden die de veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerker in gevaar brengen,
  • terwijl de genoten opleidingen die relevant waren voor de vorige functie, ook relevant zijn voor de nieuwe functie.
Ter beantwoording van de vraag of een functie passend is, kan er bovendien gelet worden op de omstandigheden, zoals de plaats van de functie in de organisatiestructuur, welk aanzien hoort er bij de werkzaamheden en wat voor inkomen past daar normaal gesproken bij (ook al gaat de medewerker niet minder verdienen).
In beginsel moet een medewerker een passende functie krijgen, waarbij zo nodig de functie en arbeidsomstandigheden worden aangepast. De werknemer hoeft geen genoegen te nemen met een functie die daar niet aan voldoet.  Dit kan eventueel bij de kantonrechter afgedwongen worden. Plaatsing in een minder passende functie of een functie met meer inhoud is echter mogelijk wanneer het belang van de organisatie het vervullen van die functie noodzakelijk maakt.
Een medewerker die vermoedt dat een functie niet passend is, kan er toe overgaan om deze onder voorbehoud te accepteren. In dat geval kan de medewerker t.z.t. terugkomen op het voorbehoud en niet langer meewerken aan de verandering.

Advies

Mijn advies is om niet een conflict uit te lokken, maar om een oplossing te vinden, die voor beide partijen aanvaardbaar is.
  1. Dus een voorwaarde verbinden in het aanvaarden van de functie en aangeven wat het probleem is en de oplossing.
  2. Vermeld de op(een)stapeling van verantwoordelijkheden en als gevolg daarvan een te hoge werkdruk
  3. De oplossing is om bij bepaalde werkzaamheden de hulp in te roepen van een buitenstaander, tegen een vooraf afgesproken budget

Reactie medewerker enige tijd later

Donderdag a.s. wordt mijn nieuwe functie beklonken. Ik ga per 1 juli 2018 van medewerker HR naar HR-functionaris, waarmee veel meer recht wordt gedaan aan de inhoud van de functie na het vertrek van de HR-directeur (arbeidsvoorwaarden, tijden etc. worden/zijn aangepast).
Dus wat ik aanvankelijk niet wilde (hakken in het zand) ga ik nu toch doen, sterker: doe ik al die tijd al. Inmiddels helemaal in de flow! Zo kan het dus gaan …….

 
Reactie HR-kiosk

Mooi dat e.e.a. is aangepast aan jouw wensen. Ik wens je een succesvolle tijd toe. Mocht je vragen hebben, dan weet je dat je die aan HR-Kiosk kunt stellen.
Ik wens dat je een uitstekende HR-professional gaat worden. Maar pas wel op jezelf. Flexibel is prima, maar af en toe assertief zijn kan ook geen kwaad.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag ik wanneer ik met vervroegd pensioen ga op mijn 57ste, daarna een nieuwe baan starten    Stopt mijn ziektewetuitkering op de datum dat ik AOW krijg?