Wat is de gebruikelijke ploegentoeslag voor een 2-ploegendienst?    Mag werkgever de functie van medewerker PZ uitbreiden met werkzaamheden afkomstig van de HR-directeur die ontslag heeft genomen 

Mag ik wanneer ik met vervroegd pensioen ga op mijn 57ste, daarna een nieuwe baan starten

Vraagbaak  |  19 juni 2018  |  Trefwoorden: Vervroegd pensioen, 60ste, Doorwerken (na pensionering)

Vraag

Ik ben van plan om op mijn 57ste met vervroegd pensioen te gaan. Mag ik daarna in een andere baan weer gaan werken De werkzaamheden die ik ga doen deed ik ook al voor ik met pensioen ga.

Antwoord

Neen, dat mag op fiscale gronden niet. Dat mag alleen wanneer je niet eerder dan 5 jaar voor je officiele AOW-leeftijd met vervroegd pensioen gaat. Omdat de AOW-leeftijd periodiek verschuift, verschuift ook de leeftijd waarop vervroegd pensioen en werken samen fiscaal geoorloffd is.
De Belastingdienst stelt dat ouderdomspensioen volgens de Wet op de loonbelasting 1964 een inkomensvoorziening is. Dat houdt in dat het fiscale voordeel - geen heffing over de aanspraak, maar pas over de pensioenuitkeringen - van een ouderdomspensioen gericht is om verlies van inkomen uit werk op te vangen.
Dit geldt volgens de fiscus ook voor prepensioen. Als een werknemer het pensioen of prepensioen eerder laat ingaan zonder dat hij er in inkomen uit werk op achteruitgaat, is de gehele (pre)pensioenaanspraak direct belast. Bovendien zal er ook nog eens een revisierente van 20 procent verschuldigd gaan zijn.
 
Einde arbeidzame leven
Het maakt niet uit of het inkomen dat de (voormalige) werknemer verdient uit dezelfde of een andere dienstbetrekking komt dan wel uit een andere ‘inkomensgenerende activiteit’.
Vervroegde pensionering houdt een einde van het arbeidzame leven in. Zou er sprake zijn van gedeeltelijke vervroegde pensionering dan moet het arbeidzame leven evenredig afnemen. Er moet een een-op-een relatie zijn tussen de mate van vervroegde pensionering en de afname van het werkinkomen.
Al bestaande economische activiteiten die de (voormalige) werknemer al tijdens zijn dienstverband deed, mogen buiten beschouwing blijven. Het na de vervroegde (pre)pensioendatum handhaven van een al bestaande bijbaan, nevenactiviteit of onderneming hoeft dus voor wat betreft de fiscale zuiverheid van de pensioenregeling geen probleem op te leveren. Mocht de werknemer echter van plan zijn die activiteiten uit te breiden dan mag dit weer niet. Zie ook
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Wat is de gebruikelijke ploegentoeslag voor een 2-ploegendienst?    Mag werkgever de functie van medewerker PZ uitbreiden met werkzaamheden afkomstig van de HR-directeur die ontslag heeft genomen