Pensioenakkoord, vaag en vrijwel onuitvoerbaar

Opinie |  wo 10 jul 2019  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioenakkoord, Vervroegd pensioen, Zwaar werk, Rekenrente, ZZP-er, Vermogen, Pensioenfonds, AOW

Pensioenakkoord, vaag en vrijwel onuitvoerbaar
Vol trots werd verleden week het Pensioenakkoord gemeld en zijdelings ook nog een mogelijke oplossing voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor de ZZP-er.
Laten we dat laatste even vergeten. Ik heb de afgelopen jaren al  genoeg gezegd over de schijnzelfstandigheid van de ZZP-er en het nalaten van de controle op de verzekeringsplicht sinds 2006.

Pensioenakkoord

In het pensioenakkoord gaat het om 3 zaken (en nog wat losse opmerkingen):
  1. De vermaledijde rekenrente
  2. De AOW-leeftijd
  3. Zwaar werk
Over de rekenrente die geheel losstaat van het werkelijke rendement van de pensioenfondsen is genoeg geschreven. Waarom Knot en Koolmees hier nog steeds aan vasthouden is mij een raadsel.
Niet alleen dat er meer dan voldoende vermogen in kas is bij de meeste Pensioenfondsen, maar een eenvoudige Excelberekening laat zien dat bij 40 jaren middelloon er meer dan voldoende gespaard is voor een behoorlijk pensioen met indexatie.

Zwaar werk

Opmerkelijk dat er de afgelopen jaren meerdere Pensioenakkoorden zijn gesloten, waarvan ik de indruk heb, dat die alleen dienden, om “het Volk” rustig te houden. Ook het Pensioenakkoord van 2011  bevatte niet alleen de mogelijkheid om eerder of later met pensioen te gaan, maar ook een paragraaf over “Zwaar werk”. Minister Kamp stuurde over het laatste een brief naar de Tweede Kamer om de gemoederen te bedaren. Evenwel ging dit akkoord de FNV niet ver genoeg, waardoor tijdens de daarop volgende paleisrevolutie de voorzitter van de FNV, Agnes Jongerius, sneuvelde. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32043-91.pdf 

Wat is nu precies zwaar werk?

We kunnen daar heel lang over filosoferen, maar, omdat daar vele kenmerken voor zijn, is het vrijwel onmogelijk om de juiste definitie te vinden. Maar ook wanneer en hoe lang moet iemand zwaar werk hebben verricht om in aanmerking te kunnen komen voor een vervroegd pensioen.

Voorbeeld

Ik neem maar de bekende stratenmaker. Werkt vanaf zijn 18e tot 50ste als stratenmaker en daarna als opzichter/uitvoerder. Op zijn 50ste heeft hij een versleten rug. Komt hij in aanmerking voor vervroegd pensioen? Een collega stratenmaker werkt van 40 jaar tot 60 jaar als stratenmaker. Mag hij dan met 62 jaar met pensioen.
Nou is het bekend dat een stratenmaker over het algemeen wat bijklust. Bij zijn werkgever worden de Arbo regels nauwgezet nageleefd en zijn alle technische middelen voorhanden om het werk te verlichten. Na het werk klust hij regelmatig wat bij en 60x40 tegels leggen is zijn specialiteit. Moeten we dat verbieden?
En nu de boekhouder, die langdurig moet overwerken en constant onder spanning staat, vanwege de financiële situatie van het bedrijf.
En de junior-magazijnbediende, met 15 jaar begonnen en op zijn 60ste senior-magazijnbediende? Mag die na 45 jaar ook eerder weg?

Andere overwegingen

Iemand die langdurig zwaar werk verricht zal eerder “versleten” zijn en helaas meestal ook korter leven. Dus wel langdurig premie betaald, maar korter genieten van het pensioen.
Wanneer zo’n werknemer weliswaar eerder met pensioen gaat, zal deze niet meer “kosten” dan een werknemer die (na 40 jaar licht werk) op de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar gaat.

Het is toch van de zotte dat je voor een laag uurloon je dood moet werken?

Oplossing

Wat zou een eenvoudige oplossing zijn, waarbij toegegeven geen enkel voorstel optimaal is, maar wel beter dan de huidige situatie.
Iedere medewerker mag zelf kiezen wanneer hij/zij tussen 60 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd met pensioen gaat.
Voor de AOW wordt voor ieder jaar dat de werknemer eerder gaat 6,5% op de uitkering in mindering gebracht. Er wordt immers minder AOW-premie betaald en meer pensioenjaren uitbetaald.
Voor het pensioenfonds wordt voor ieder jaar dat de medewerker zwaar werk doet extra premie betaald door de werkgever in een persoonlijke pot. Die extra premie zal opgebracht moeten worden door de klant/opdrachtgever en verdisconteerd in het uurtarief. Het extra persoonlijke pensioen kan zowel bij het pensioenfonds, als bij een pensioenverzekeraar worden afgesloten.
Inkomsten uit arbeid na vervroegde pensionering worden niet gekort
Dus geen definities van zwaar werk of werknemers met een laag loon of 40 jaren werken en meer van die onhoudbare uitgangspunten.

Laat nou een softwareproduct voorhanden zijn, die voorgand voorstel heel goed kan managen!

Wat al curieus is, dat iemand, die vanaf zijn 16e 50 jaar werkt en iemand die na zijn studie en wereldreis eerst op zijn 28ste met een loopbaan begint, dezelfde AOW krijgen. Sterker nog: iemand die nooit gewerkt heeft, maar wel al die tijd in Nederland heeft gewoond, hetzelfde bedrag aan AOW krijgt.
Zie ook: Beheerskosten-pensioenen
 
 
Lees meer...

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: