Een concept-pensioenakkoord, maar het kabinet wijst koppeling AOW en arbeidsverleden resoluut af

Opinie |  do 31 mei 2018  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Vervroegd pensioen, AOW-leeftijd, Zware beroepen

Geen persoonlijke pensioenvermogens en een langzamere stijging van de AOW-leeftijd. Dat staat in een concept van het pensioenakkoord. FNV benadrukt dat er nog geen sprake is van een definitieve deal. Waarbij het FNV gemakshalve vergeet, dat in de tijd gezien er nooit sprake kan zijn van een definitieve deal.
Het kabinet wil echter niets weten van een koppeling van AOW en arbeidsverleden, zoals de sociale partners in de bouw willen. In ieder geval voelt het kabinet niets voor een flexibele AOW, onder meer omdat het niet lukt hiervoor een regeling te bedenken. Maar beste kabinetsleden, dat is in 2011 al door uw voorgangers w.o. minister Kamp toegezegdZie ook
En voorstellen (Klein), die n.b. in de Tweede Kamer waren aangenomen, zijn vervolgens onder druk van het Kabinet weer ingetrokken, met als belangrijkste argument dat de berekening te ingewikkeld zou zijn. Wat zijn dergelijke toezeggingen nog waard?
Het is al vreemd (of bijzonder) dat het Kabinet zich zo nadrukkelijk bemoeit met pensioenregelingen, waarvan het kapitaal opgebracht is door werkgevers en werknemers, maar ook reële voorstellen al bij voorbaat afkeurt, omdat het niet lukt hiervoor een regeling te bedenken. Dat is vreemd, omdat al enige jaren geleden een formule is bedacht om het vervroegd pensioen eenvoudig te korten. Zo moeilijk is dat dus niet. Daarbij gaat het bij de AOW niet eens om de bijdrage van de werknemer aan premies of hoe lang deze heeft gewerkt, maar hoe lang men in Nederland heeft gewoond. Een ingezetene die nooit iets heeft bijgedragen, ontvangt evenveel AOW als iemand die altijd het maximum aan AOW-premie heeft betaald.
Bijzonder dat er geen eenvoudige regeling te bedenken is, terwijl we al jaren mensen korten, die in het buitenland hebben gewoond. Ik heb de formule al meerdere keren in mijn columns vermeld.
Ik begin het wrange vermoeden te krijgen, dat het kabinet onder druk van lobbyisten, het pensioenstelsel geheel wil privatiseren en 2.000 miljard euro (!) in z’n geheel naar de verzekeraars wil schuiven. Of is er een andere reden om zo kortzichtig en star te handelen?
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist.Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: