Kortingen op de ziektekostenpremie niet meer toegestaan

Opinie |  do 24 sep 2020  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Ziekenfonds, Ziektekostenverzekering, Zorgverzekeringswet, Premiekorting

In 2005 werd de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Een opmerkelijk jaar. Diverse wetten gingen overboord en verantwoordelijkheden werden door andere instanties overgenomen. In de wedloop naar privatisering werden basisvoorzieningen, waarvoor de overheid oorspronkelijk verantwoordelijk was, geprivatiseerd met de leugen dat marktwerking ervoor zou zorgen dat alles efficiënter en goedkoper zou worden.

Hoera we werden ineens allemaal "particulier"

Daarom werden alle Ziekenfondsen (geen winstdoelstelling) opgeheven en was iedereen ineens “particulier” verzekerd. Dat betekende dat ook iedereen dezelfde premie ging betalen. Bij het ziekenfonds was meer dan 60% van de bevolking verzekerd door een premie gebaseerd op het inkomen. Dus een laag inkomen lage premie en hoger inkomen een hogere premie. En de werkgever maakte de premie over. Boven de ziekenfondsgrens kon je daarvoor nog trots vertellen aan je omgeving en huisarts dat je particulier verzekerd was. Maar voor de verzekerden met een laag inkomen dezelfde premie te laten betalen, dat kon dus niet. Dus werd de ziektekostentoeslag uitgevonden. Uiteindelijk hetzelfde als voorheen, maar nu het lekker rondpompen van geld en een extra job voor de Belastingdienst.

De jacht op de verzekerde was geopend

De verzekeraars wreven zich in de handen. Alle inwoners van Nederland werden verplicht zich te melden bij een verzekeraar, als ze daar al niet zaten. Geprivatiseerd en marktwerking betekende natuurlijk ook dat er een race om de cliënt of patiënt ging plaatsvinden. Er waren bureaus (callcentra) die mensen platbelden (en nog steeds) om een verzekering af te sluiten bij een verzekeraar, die nog goedkoper was dan waar je nu zat.
De verzekeraars boden ook collectieve contracten aan bij grote werkgevers en daarna ook aan kleine werkgevers en zelfs aan verenigingen, met aanmerkelijke premiekortingen tot wel 10%.
Ja, dat is marktwerking zoals de toenmalige minister Hoogervorst dat bedoelde. In de Zorgverzekeringswet Art. 18  werd vastgelegd dat die korting niet meer mocht bedragen dan 10% en om toch nog een beetje de vinger aan de pols te houden, kwam er een extra artikel in de wet bij dat bij algemene maatregel van bestuur afwijkende regels kunnen worden gesteld.

Art. 18 van de Zorgverzekeringswet
  1. De zorgverzekeraar kan met een werkgever overeenkomen dat hij een geldelijk voordeel verstrekt indien diens werknemers, voormalige werknemers of hun gezinsleden verzekerd worden op basis van een in die overeenkomst aan te wijzen modelovereenkomst.
  2. Het voordeel bedraagt, per persoon die op basis van de desbetreffende modelovereenkomst verzekerd wordt, niet meer dan 10% van de grondslag van de bij die modelovereenkomst behorende premie.
  3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen, om te voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan het sociale karakter van de verzekering, nadere en zo nodig afwijkende regels worden gesteld.

Volumekorting is toch normaal?

Basisvoorzieningen overhevelen naar particuliere bedrijven, zoals energie, water, vervoer en dus ziektekostenverzekering betekent toch ook dat deze bedrijven heel andere maatstaven hanteren dan een overheidsbedrijf? En dat was toch ook de bedoeling?
Bij de grootgrutters is het gebruikelijk dat je korting krijgt op je levensmiddelen: 2 kopen en 1 betalen. Iedere zakelijk bedrijf heeft zo zijn regels om volumekortingen af te spreken. Daar is niets vreemd aan, toch?
En nu wil minister Van der Ark, de kortingen van de verzekeraars gaan verbieden, omdat uiteindelijk de kortingen door de andere verzekerden moeten worden opgehoest en dat is oneerlijk, vindt zij. O, u dacht dat de weekkortingen bij AH niet met de prijzen van andere producten worden verrekend. Zo naïef bent u toch ook niet?

De korting moet verdwijnen

Dus die kortingen moeten verdwijnen, maar zal wel niet eerder gebeuren dan in 2023.
Ach misschien hebben dan wel weer een heel ander stelsel en is ook de Belastingdienst geprivatiseerd en krijgt niemand meer een toeslag, noch opslag.


 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: