Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling    Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon? 

Zijn buitenlandse studenten die met een Erasmus Programma aan de slag willen, gebonden aan de Nederlandse Wetgeving?

Vraagbaak  |  10 oktober 2015  |  Trefwoorden: Stagevergoeding

Toelichting
Zij hebben namelijk een buitenlandse stage-overeenkomst (Europees Erasmus Programma) gesloten waarbij zij 40 uur per week werken c.q. "ervaring opdoen". Dit lijkt op werken onder "toezicht" van een begeleider. Dit verhoudt zich m.i. niet tot de 10 uur die Nederlandse studenten mogen werken (in zomermaanden mogen ze fulltime werken). Wordt er nu verschil gemaakt tussen Nederlandse studenten en buitenlandse studenten ( EU)?
Wordt er verschil gemaakt tussen "stage" en "werken" en welke regels gelden er dan? Wie bepaalt wanneer iets nog als stage kan gelden en wanneer is werken echt werken. Hoe kan je als werkgever voorkomen dat je een boete krijgt? Hoeveel uur mag een student werken? En welke vergoeding moet minimaal hij/zij krijgen. 

Antwoord
'Het gaat dus hier om een stagevergoeding voor een buitenlandse student. Volgens mij moeten we twee zaken scheiden:
  1. De vergoeding van de Erasmusbeurs (dat zal dus Ä  200,00 zijn).
  2. De vergoeding die het bedrijf betaalt waar stage wordt gelopen.
Ad 1
Is in feite een bijdrage in de extra kosten van levensonderhoud en onderdak.
Het lijkt mij dat deze vergoeding onbelast is, het zijn immers extra kosten.

Ad 2
De vergoeding die het bedrijf betaalt is evenwel in principe loon. Afhankelijk van de hoogte van dat bedrag zullen er dus (geringe) inhoudingen op dat loon zijn. Wanneer de student/medewerker na een half jaar weer vertrekt, is er (naar mijn mening) een mogelijkheid om de eventueel teveel betaalde belasting/heffing terug te krijgen.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Ik rij nu met prive auto en krijg een km vergoeding van 40 cent bruto = 29 cent netto.Volgens mijn baas kan dit niet meer i.v.m de WKR regeling    Is een ontslagvergoeding (schadeloosstelling) belastbaar loon?