ABU legt bom onder het sociale zekerheidsstelsel

Opinie |  di 25 jul 2017  | Bron: Telegraaf  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, VAR, DBA, Uitzendbureau, UWV, Opdrachtnemer, OpdrachtgeverFoto designed by kjpargeter / Freepik


"Een werkende moet zelf kunnen beslissen wanneer hij als werknemer aan de slag gaat of als zelfstandig ondernemer." Dat vindt Jurriën Koops, directeur van uitzendkoepel ABU volgens een interview in de Telegraaf van 28 juni. Kennelijk is hij een offensief aan het starten om het sociale stelsel om zeep te helpen. Volgens Koops pakt de wet DBA momenteel niet goed uit. Al vele keren schreef ik dat de wet DBA niet meer is dan een bevestiging van de Wet op de verzekeringsplicht van 1953.  Een wet waarvan de handhaving sinds 2006 door de Belastingdienst willens en wetens is veronachtzaamd. Zie: Hoezee, hoezee, iedereen ZZP
 

Stel nu dat Koops zijn zin krijgt, dan is er dus geen verzekeringsplicht meer


De dreiging van de naleving van de wet DBA brengt veel werkgevers er toe om geen ZZP-ers meer op een verouderde VAR overeenkomst aan te nemen, noch op een fictief contract waaruit zelfstandigheid zou moeten blijken. Koops beweert dat de uitzendbureaus niet profiteren van de onzekerheid bij de werkgevers. De verklaring die Koops geeft voor de groei van de uitzendbranche is de aantrekkende arbeidsmarkt. Tja? Maar stel nu dat Koops zijn zin krijgt, dan is er dus geen verzekeringsplicht meer en is de CAO ook verleden tijd. We hebben dan te maken met een optie om je wel of niet te verzekeren, waarbij de sociale wetgeving helemaal geprivatiseerd wordt (weg met het UWV!) en iedere Opdrachtnemer (woorden werknemer en werkgever kunnen uit de van Daele) gaat een discussie aan voor welk bedrag, mogelijk aanneemsom, hij gaat werken.

Dit soort van wilde ideeën zou een bom onder het sociale stelsel leggen. Het is aan te nemen dat naïeve zorgeloze jongeren er natuurlijk niet voor kiezen om zich te verzekeren, noch om pensioenpremie te betalen. Zodra je tegen de 50 loopt ga je eens informeren of het collectieve stelsel nog wel bestaat en wat pensioen nou precies inhoudt, want dan worden de risico’s te groot. Sterker nog bij de sollicitatie is de eerste vraag die de Opdrachtgever (geen werkgever dus) stelt of suggereert: “ik neem aan dat je niet een dure sociale verzekering wilt, waardoor je netto loon alleen maar lager wordt?”. “En jij voor ons duurder”, maar dat zegt de Opdrachtgever niet.

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: