Is de korting op de Bijstand terecht?    Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven? 

Is de werkgever verplicht de individuele werknemer voor te lichten bij overgang Pensioenfonds?

Vraagbaak  |  16 maart 2016  |  Trefwoorden: Pensioenfonds, Waardeoverdracht, Pensioenwet, Pensioenbrief

Vraag

Is de bestuurder verplicht elke individuele werknemer te informeren over de individuele gevolgen bij verplicht overgaan van pensioen naar andere partij? Wij zijn nu een ZBO en moeten naar het ABP over. Als OR niks over te zeggen, maar moet dit wel naar het individu?

Antwoord

Uw organisatie is een Zelfstandig Bestuursorgaan geworden en is nu verplicht deelnemer aan het Bedrijfspensioenfonds ABP.
Over de verplichte overgang heeft de OR niets te zeggen (zoals u ook zegt), daar gaat namelijk de deelnemersraad over. Maar wel heeft de OR inbreng over de procedures en de te volgen communicatie.
Uiteraard is de bestuurder verplicht de individuele medewerkers te informeren over de gevolgen. Over het algemeen wordt dit overgelaten aan het ABP, die een pensioenbrief moet sturen aan iedere deelnemer.
Wat is er afgesproken m.b.t. de waardeoverdracht? Op dit moment is de dekkingsgraad van het ABP beneden de 100% en is in principe (nu) geen waardeoverdracht mogelijk. Zijn hier afspraken over gemaakt?
Als OR heeft u recht om een deskundige in te huren voor dit soort cruciale zaken.

In mijn boek “Fiscaal Vriendelijk Belonen 2015” heb ik de nieuwe pensioenwet nog eens uitgelegd. Het mag duidelijk zijn dat de werkgever verplicht is iedere medewerker individueel in/voor te lichten. Natuurlijk mag de werkgever dit uitbesteden aan een derde of het pensioenfonds, maar de eerst verantwoordelijke is de werkgever zelf. Deze kan dus niet laconiek naar het ABP verwijzen.

Inlichten en de consequenties van de overgang bespreken etc. dient ruim voor de overgang plaats te vinden.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Is de korting op de Bijstand terecht?    Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?