Solliciteren op eigen functie, is dat toegestaan?    Is de werkgever verplicht de individuele werknemer voor te lichten bij overgang Pensioenfonds? 

Is de korting op de Bijstand terecht?

Vraagbaak  |  16 maart 2016  |  Trefwoorden: Bijstand, Vrijstelling

Vraag

Mijn leeftijd is 55. Ik werk 20 uur per week met een WSW indicatie; mijn inkomen wordt aangevuld door de bijstand.
Een eindejaarsuitkering van 267 euro moet ik nu terugbetalen aan de bijstand, maar er is toch een vrijlating per maand/jaar ?

Antwoord

Voor zover ik volledige informatie van u heb gekregen v.w.b. uw inkomen, is het terecht dat de Gemeente de eindejaarsuitkering op uw Bijstand heeft gekort.
Voor een uitvoerige toelichting verwijs ik u naar de rubriek waarin dit wordt beschreven. Zie: https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsinactiviteit/bijstand/uitkeringen-bijstand#13
De vrijstelling (die u aanhaalt) geldt voor de 1e 6 maanden met een maximum van € 192,00 per maand.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Solliciteren op eigen functie, is dat toegestaan?    Is de werkgever verplicht de individuele werknemer voor te lichten bij overgang Pensioenfonds?