Wordt de afkoopsom van het pensioen gekort op de IOW-uitkering?    Is de korting op de Bijstand terecht? 

Solliciteren op eigen functie, is dat toegestaan?

Vraagbaak  |  4 april 2016  |  Trefwoorden: Ontslag, Solliciteren eigen functie

Vraag

Ik zou graag willen weten of de stoelendansmethode (solliciteren op mijn eigen functie) is toegestaan bij een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen. En wat zijn de eventuele voorwaarden?
In het volgende artikel (https://www.hr-kiosk.nl/hoofdstuk/arbeidsrecht/solliciteren-op-de-eigen-functie) lees ik namelijk dat het niet mag terwijl in een artikel van Elsevier staat dat het wel mag (http://www.elsevier.nl/economie/article/2015/04/solliciteren-naar-je-eigen-baan-dit-zijn-de-spelregels-1752104W/)

Antwoord

Zowel het artikel in Elsevier als de beschrijving van het intern solliciteren in HR-Kiosk  zegt, dat u formeel niet verplicht bent, maar  . . . . .
Ook in Elsevier staat:  Als werknemer kun je weigeren hieraan mee te werken. Slim is dat niet, zegt De Boer. ‘Dan grijp je bij voorbaat mis, want je toont niet aan dat je geschikt bent voor de job. Vind je dat de procedure oneerlijk is verlopen, dan kun je beter achteraf verweer voeren bij het UWV.  . . . . . . De vraag blijft natuurlijk of de handelingen en procedures wel praktisch en formeel correct zijn m.b.t. o.a. het afspiegelingsprincipe.




 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:



 Wordt de afkoopsom van het pensioen gekort op de IOW-uitkering?    Is de korting op de Bijstand terecht?