Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?    Telt de WGA-hiaat uitkering mee voor de inkomenstoets van de Toeslagenwet? 

Studiekosten terugbetalen; bruto of netto?

Vraagbaak  |  15 maart 2016  |  Trefwoorden: Studiekosten, Aftrekpost, Drempel, Terugbetalen, Middelen

Vraag

Ik heb in 2014 en 2015 een studie gevolgd. Ik ga per 1 mei 2016 uit dienst en moet de helft van de kosten van de opleiding terug betalen aan mijn werkgever. Ik ga de komende maanden niet werken (sabbatical) dus ik wil de studiekosten graag in de belastingaangifte van 2015 verwerken, dat is aantrekkelijker. Mag dat?
 

Antwoord

Ik neem op voorhand aan, dat u een verklaring heeft getekend, dat u een deel van de studiekosten terug moet betalen, wanneer u de organisatie zou verlaten.
Wanneer je echter met een vaststellingsovereenkomst uit dienst bent gegaan, betekent dit vermoedelijk dat je geen andere keuze had. M.a.w. je bent ontslagen en de werkgever heeft hiermee voorkomen, dat deze een ontslagvergunning zou moeten aanvragen of een ontslag via de kantonrechter zou moeten afdwingen. In dat geval hoef je de studieschuld NOOIT terug te betalen. Ook niet met een studieverklaring.
En mocht het terugbetalen wel correct zijn (maar ik twijfel daar aan) dan moet dat van je BRUTO loon.
Al eerder hebben diverse rechters vastgesteld, dat de werknemer alleen studiekosten hoeft terug te betalen, wanneer de werknemer zelf het dienstverband beëindigt. Dus er hoeft ook niet terugbetaald te worden, wanneer het tijdelijke dienstverband niet door de werkgever wordt verlengd. Daarbij is nog altijd de mogelijkheid, wanneer er wel sprake is van een gerechtvaardigde terugvordering, dat dit met bruto loon gebeurt (en niet netto!)
 

Belastbaar inkomen, aftrekpost

Wanneer u de helft van de studiekosten moet terugbetalen, is dat zichtbaar in uw inkomen van 2016. Het is dan niet mogelijk om de teruggave op 2015 te laten drukken.
 
Is het bekend, dat de teruggave kan met Bruto loon? Er is dan geen fiscaal verschil, wel is het mogelijk indien het grote bedragen betreft om “middelen” van het inkomen van 2015 en 2016 te overwegen.
Let wel: wanneer u zelf de studiekosten wil aftrekken van de IB, dan is er een drempel van €  250,00 en zijn bepaalde kosten niet aftrekbaar. Deze drempel speelt niet wanneer alle kosten door uw werkgever worden gedragen.
U mag dan regelen, dat de verrekening van de kosten op uw BRUTO inkomen worden verhaald, hetgeen het hoogste fiscale voordeel geeft en dat kan alleen bij de “eindafrekening” dit jaar.
 
Maar nogmaals u kunt niet de kosten laten drukken op 2015 en al zou dit mogelijk zijn, dan is het voordeel vermoedelijk een stuk geringer.
  

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?    Telt de WGA-hiaat uitkering mee voor de inkomenstoets van de Toeslagenwet?