Studiekosten terugbetalen; bruto of netto?    Moet achterstallige pensioenpremie van bruto loon worden ingehouden 

Telt de WGA-hiaat uitkering mee voor de inkomenstoets van de Toeslagenwet?

Vraagbaak  |  1 maart 2016  |  Trefwoorden: Toeslagenwet, WGA-hiaat verzekering, Inkomenstoets

Vraag

Ik heb een WIA uitkering wegens een arbeidshandicap van 40 %. De uitkering bedraagt  €  427,- bruto per maand. De WGA-hiaat uitkering van mijn ex-werkgever bedraagt € 562,31 bruto per maand en dan heb ik ook nog een toeslag van het UWV van € 718.62. Het wettelijke sociaal minimum bedraagt totaal €1.145.57. Maar dan komt daar nog bij het WGA-hiaat van de ex-werkgever. De totale inkomsten zijn dus € 1.707.93 bruto per maand. Mijn vraag is: klopt dit? Moet de WGA-hiaat uitkering niet voor de inkomenstoets meegenomen worden?

Antwoord

Op dit punt bestaat nog veel onzekerheid en discussie.
Of een WGA-hiaat uitkering wordt gekort op een uitkering volgens de Toeslagenwet c.q. meetelt voor het totale (gezinsinkomen), hangt namelijk af van de aard van de verzekering.
De vraag is of de WGA-hiaatverzekering voorkomt uit een collectieve verzekering, waarvoor de werkgever de premie betaalde of dat het een individuele verzekering was, waarvoor u zelf de premie hebt betaald.
M.a.w. kon u zelf beslissen of u wel of niet deelnam aan een dergelijke verzekering of was de verzekering een onderdeel van de personeelsregelingen of de CAO.
 
Ingeval het namelijk een individuele verzekering betrof (ook als u die via uw werkgever betaalde) telt deze niet mee voor het bepalen van de Inkomenstoets.
Het kan dus zijn dat het UWV u terecht niet heeft gekort of dat zij abusievelijk deze uitkering niet hebben meegeteld.
Voor de goede verwijs ik  u naar de tekst die wij in HR-kiosk hebben opgenomen.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Studiekosten terugbetalen; bruto of netto?    Moet achterstallige pensioenpremie van bruto loon worden ingehouden