Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?    Solliciteren op eigen functie, is dat toegestaan? 

Moet achterstallige pensioenpremie van bruto loon worden ingehouden

Vraagbaak  |  27 februari 2016  |  Trefwoorden: Pensioenpremie, Brutoloon, Middeling

Vraag

Mijn werkgever heeft gedurende 8 jaar verzuimd het werknemersdeel van de pensioenpremie in te houden. Dit wordt nu gecorrigeerd. Er wordt nu gedurende ca. 2 jaar maandelijks een bedrag van mijn bruto salaris ingehouden om het werknemersdeel terug te betalen. Is dit correct dat dit van bruto afgaat? Daarnaast beschouwt mijn werkgever het alsnog over de afgelopen jaren in te houden premie als een lening. Kan ik deze lening opvoeren bij mijn belastingaangifte in box 3 als een schuld?
 

Antwoord

De vraag is ook: heeft de werkgever wel het werkgeversdeel betaald? We nemen aan dat dat gebeurd is. Pensioenpremie moet ingehouden worden van het BRUTO loon. Een IB correctie over 2015 heeft geen zin. Om deze premie achterstand in te halen heeft uw werkgever een voorstel gedaan om een verhoogde premie in 2 jaren maandelijks in te houden. Uw BRUTO loon wordt daarmee aanmerkelijk verlaagd (voor de LB en vervolgens IB)
Het is daarom wellicht zinvol om over 2015, 2016 en 2017 t.z.t. “middeling” van uw inkomen aan te vragen bij de Belastingdienst. Pleeg hierover overleg met uw Belastingconsulent.
 
De werkgever heeft het bedrag (dat hij nu aan premie heeft voorgeschoten) als een lening geboekt. De premie inhoudingen op uw loon zullen daarom  in twee afzonderlijke bedragen moeten gebeuren. De pensioenpremie van het maandelijkse inkomen en de inhouding (ook BRUTO) van de lening.
Ja, u zou het bedrag van de lening als een SCHULD in Box 3 kunnen opvoeren, mogelijk nog in de aangifte van 2015.
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Hoe lang moeten medische gegevens bewaard blijven?    Solliciteren op eigen functie, is dat toegestaan?