Mag ik mijn prepensioen uitstellen als ik een IOAW uitkering ontvang?    Heeft het inkomen van een thuiswonend kind invloed op IOW uitkering? 

Mijn nieuwe werkgever belast de vergoeding van mijn studiekosten

Vraagbaak  |  13 februari 2018  |  Trefwoorden: Studiekosten, Middelen

Vraag

Ik heb in 2017 een voltijd mba opleiding gevolgd en deze zelf betaald (dus geen inkomsten in 2017). Nu in 2018, is mijn nieuwe werkgever akkoord om deze studiekosten te vergoeden. Helaas menen zij dat, omdat ik de nota al zelf heb betaald, alleen een belaste vergoeding mogelijk is.
Mijn eerste vraag is of dit correct is? Zo ja, waarom?
En de tweede vraag is wat voor andere mogelijkheden zijn er om fiscaal voordeliger uit te kunnen komen?  Ik las over het cafetariasysteem, maar snap niet hoe de verruiling werkt. De scholingsaftrek is niet van toepassing omdat ik geen inkomsten had.

Antwoord

Uw opleiding valt als studiekosten onder de gerichte vrijstellingen, maar dat geldt alleen wanneer de kosten (die op de werknemer drukken) in hetzelfde jaar worden vergoed.

Nieuwe werkgever vergoedt studieschuld
Een werknemer die een studieschuld aan zijn oude werkgever heeft en bij een nieuwe werkgever in dienst treedt, kan bedingen dat de nieuwe werkgever zijn studieschuld vergoedt. Deze vergoeding voor de studieschuld is een vergoeding voor op de werknemer drukkende kosten en is daarom een gericht vrijgestelde vergoeding (mits aangewezen). Maar er geldt wel een aanvullende voorwaarde, namelijk dat de nieuwe werkgever de vergoeding voor de studiekosten betaalt of onvoorwaardelijk toezegt in het zelfde kalenderjaar waarin de werknemer de studieschuld terugbetaalt.
Ontbreekt een dergelijke toezegging en vergoedt de werkgever een studieschuld die ter zake van studiekosten die de werknemer in een eerder jaar heeft gemaakt, dan is er in het jaar van vergoeden geen sprake meer van op hem drukkende kosten (de kosten drukten immers op het voorgaande jaar op hem). De vergoeding van studiekosten kan dan ook niet worden aangemerkt als een gericht vrijgestelde vergoeding. En is daarom een bruto loonbedrag.
U kunt in principe wel de kosten via de IB verrekenen met uw inkomen in 2017. Helaas heeft u dat jaar geen inkomen. Wel raden wij u aan om uw inkomen over 3 jaren te middelen.
Uw nieuwe werkgever heeft dus terecht de betaling als een belaste vergoeding (loon) uitgekeerd.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag ik mijn prepensioen uitstellen als ik een IOAW uitkering ontvang?    Heeft het inkomen van een thuiswonend kind invloed op IOW uitkering?