Een grondige hervorming is in feite herstel en handhaving van bestaande wetgeving

Opinie  |  do 2 sep 2021  |  Bron: HR-kiosk & De Telegraaf  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , , , , , ,

In de zogenaamde aanzet tot een regeerakkoord staat dat VVD en D66 mikken op een grondige hervorming van de arbeidsmarkt. Het moet aantrekkelijker worden om werknemers vaste contracten aan te bieden zodat zij meer zekerheid krijgen. De lasten op ‘vaste arbeid’ worden daarom verlaagd, uitzendwerk mag alleen nog worden aangeboden voor tijdelijk werk en tegen gelijke arbeidsvoorwaarden: ‘schijnzelfstandigheid wordt bestreden'. En er wordt een minimum-uurloon ingevoerd.

In de eerste plaats is het geen grondige hervorming, maar een herstel van of handhaving van bestaande wetgeving. Daarbij is het (wanneer er een minderheidkabinet komt) beslist geen regeerakkoord, maar een voorstel van de samenwerkende partijen. Bij een regeerakkoord ga je ervan uit dat er een meerderheid in de Tweede Kamer is en een wet er gewoon doorgedrukt kan worden. Ik kan me overigens niet voorstellen dat de oppositie tegen de voorstellen zal stemmen.
Alhoewel ik ook mocht lezen dat Groen Links en de Partij van de Arbeid dwars gaan liggen. PvdA en GL kondigen na hun afwijzing door VVD en CDA aan keihard oppositie te zullen gaan voeren. Een minderheidskabinet zullen zij niet steunen. Dus machtsspelletjes en niet de voorstellen zelf op hun merites beschouwen. Tweede Kamerleden die niet bij een regeringspartij zitten moeten toch verheugd zijn, dat zij nu eindelijk eens echt mogen meepraten en beoordelen, dus meeregeren?

Hoe draai je tientallen jaren van schijnzelfstandigheid terug?

Over de "schijnzelfstandigheid" heb ik de afgelopen 15 jaren al vele artikelen geschreven, waarbij ik schreef  dat de Belastingdienst willens en wetens, ondanks het convenant uit 2005 en de wet op de verzekeringsplicht van 1956, niet heeft willen handhaven en minister Koolmees de aangenomen DBA wet ook maar voor zich uit heeft geschoven. Maar . . . .  hoe draai je de schijnzelfstandigheid nu terug, als de massa de ZZP-er als een onomstreden deelnemer aan de arbeidsmarkt heeft aanvaard?

 
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info