Fouten in de pensioenadministratie?

Opinie |  wo 19 feb 2020  | Bron: Investico  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP), Pensioenfondsen, 50Plus, Waardeoverdracht

Pensioenfondsen en -verzekeraars zitten nog steeds in de ontkenningsfase, ondanks het feit dat specialisten, maar ook pensioengerechtigden dagelijks geconfronteerd worden met ernstige fouten en dat zelfs gewerkte perioden gewoon ontbreken in de administratie.

Afgelopen jaar kwamen pensioenfondsen in het nieuws omdat zij te weinig hadden uitgekeerd, of juist te veel. Arbeidsongeschikte werknemers liepen premievrij pensioen mis en onderzoeksplatform Investico waarschuwde dat er nog steeds werkgevers zijn die ten onrechte geen premie aan een pensioenfonds betalen.

Stichting Financiering Voortzetting Pensioen

HR-kiosk krijgt wekelijks berichten van pensioengerechtigden waarvan de premie die zij tijdens hun werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsperiode hebben doorbetaald gewoon zoek is. De Stichting FVP, die een deel financierde en administreerde en in 2015 is opgeheven, heeft die bedragen overgemaakt aan de desbetreffende pensioenfondsen, dat gaat om premiebedragen van wel € 2.000,00 per deelnemer.

Kamer maakt zich zorgen, maar heeft al jaren signalen genegeerd

Al vele jaren is bekend, dat niet alleen de beheerskosten bij de pensioenfondsen relatief hoog zijn, maar dat er ook grote fouten in de administraties zitten.
De Tweede Kamer maakt zich eindelijk ook zorgen en spreekt vandaag (19-2-2020) met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken over de problemen in de administratie van pensioenfondsen. Juist aan de vooravond van een grote stelselhervorming, het pensioenakkoord, is het belangrijk dat de uitvoering op orde is. De Kamer wil weten: krijgen mensen waar zij recht op hebben? Zo nee, waar gaat het mis? En hoe vaak?
Om te beginnen met dat laatste: die vraag blijkt niet eenvoudig te beantwoorden. Op aandringen van de fractie van 50Plus is Koolmees de afgelopen maanden al met de sector gaan praten. Dat leverde geen compleet plaatje op, schrijft hij voorafgaand aan het overleg in een brief aan de Kamer. 'Ik heb geen goed zicht gekregen in de mate waarin risico's en fouten in de pensioenadministratie zich structureel voordoen, of dat het steeds incidenten betreft', aldus de minister.
Tweede Kamerlid Corrie van Brenk van 50Plus laat nu zelf onderzoek doen. 'Koolmees spreekt van incidenten, maar ik betwijfel of dat correct is', aldus Van Brenk. 50Plus wil een aantal dossiers steekproefsgewijs laten narekenen. Als daar veel fouten inzitten, is dat reden voor een grootschaliger onderzoek. Investico maakte eind vorig jaar een eigen schatting van de problemen en stelde dat honderdduizenden Nederlanders honderden miljoenen euro's mislopen.

Het gaat meestal goed

'Ons beeld is dat administraties goed op orde zijn', reageert directeur Edith Maat van de Pensioenfederatie, de koepel van pensioenfondsen.

HR-kiosk en haar partners constateren dat het meestal fout gaat

Volgens Maat gaat het meestal goed bij de bijna 200 pensioenfondsen, die jaarlijks circa 3,5 miljoen pensioenen uitkeren - goed voor zo'n €31 mrd - en nog eens 16 miljoen pensioenen in opbouw administreren. 'Maar bij specifieke uitvoerders kunnen er wel problemen zijn.' In de cijfers van Investico herkent zij zich niet.

HR-kiosk en partners w.o. EBCC ontdekken bijna dagelijks fouten in de pensioenadministraties. Niet alleen dat de pensioenen onjuist worden berekend, maar zelfs afgesloten polissen zoek zijn geraakt. Hele perioden bij o.a. waardeoverdracht niet zijn meegenomen. Helaas worden pensioenfondsen en -verzekeraars daar niet op afgerekend, omdat ook bij de pensioengrechtigden de bewijzen ontbreken.
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: