Actie vóór 2022, scheelt later een hoop gedoe

Opinie |  zo 6 sep 2020  | Bron: Pensioenlogica.nl  | Auteur: Dirk Jan Plate  | Trefwoorden: Pensioenstelsel, Pensioenfondsen, Premieovereenkomst, Beschikbare premiestelsel, Defined Contribution regeling (DC), Premiepensioeninstelling, Pensioen

Het nieuwe pensioenstelsel moet uiterlijk op 1 januari 2026 zijn geïmplementeerd. Dat is bekend. Sociale partners zullen hun handen vol hebben aan de ingrijpende wijzigingen die alle pensioenfondsen moeten ondergaan.

Het afronden van de pensioenwijziging vóór 2022 geeft veel voordelen.

Heeft u als werkgever de pensioenregeling ondergebracht bij een verzekeraar of een  premiepensioeninstelling dan is sinds juli 2020 duidelijk dat bestaande deelnemers gebruik kunnen maken van een relatief eenvoudig overgangsrecht. Zeker als er op dit moment al sprake is van een premieovereenkomst. We gaan immers allemaal naar een premieovereenkomst per 2026. Voor bestaande deelnemers in een premieovereenkomst betekent dat de pensioenwijziging mee kan vallen. 
Een premieovereenkomst is een overeenkomst met een vastgestelde premie, waarbij uiterlijk op de pensioendatum het opgebouwde kapitaal wordt omgezet in een pensioenuitkering. Dit wordt ook wel een beschikbare premieregeling genoemd of defined contribution.
Maar wat als u een middelloonregeling heeft toegezegd die is ondergebracht bij een verzekeraar? De gegarandeerde pensioenuitkering zal voor de toekomstige pensioenopbouw vanaf 2026 worden gewijzigd naar een vastgestelde premie. Er wordt geen pensioen meer opgebouwd, maar een pensioenkapitaal. De hoogte van het kapitaal is afhankelijk van de inleg, beleggingsresultaten etc. Dit bepaalt dus ook de kwaliteit van het uiteindelijk met het kapitaal aan te kopen pensioen. Ik heb hier eerder over geschreven op deze website.
Vanaf 2026 is de enige keuze: een vast premiepercentage. Dat zal voor vooral oudere werknemers een achteruitgang betekenen die evenwichtig moet worden gecompenseerd. De keuzemogelijkheden worden aanzienlijk verruimd als de actuariële stijgende premiestaffel nog kan worden aangeboden. Gelukkig is dat voor bestaande deelnemers het geval. Maar tot wanneer kan er worden gesproken van een bestaande deelnemer?

Soms is de toekomst dichterbij dan u denkt

De verwachting is: 2022, uit de mond van de minister zelf. 
Dat geeft veel meer mogelijkheden om de ingrijpende wijziging voor de werkgever en werknemers vorm te geven. Aan de andere kant is het wel kort dag. Een goed gecommuniceerd wijzigingstraject kan maar zo een jaar in beslag nemen. Denk dus niet in jaren maar in 1 jaar. : Maak het u gemakkelijk: actief gedrag leidt achteraf vaak tot minder gedoe..

 

Dirk Jan Plate

Dirk Jan Plate Meer info

Als pensioenspecialist lost Dirk-Jan Plate graag afwijkende pensioenvraagstukken op. Dirk-Jan volgde de postacademische leergangen Pensioenrecht (CPC) en Fiscaal Pensioenrecht, beiden aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de pensioenmaster aan de Oysterwyck Hogeschool Tilburg (MPLA). Hij is auteur van het boek ‘Pensioenoplossingen bij ontslag, gevolgen en mogelijkheden uitgebreid behandeld’ (Uitgeverij Paris,  tweede volledig geactualiseerde editie verschijnt in mei 2020). Hij is de specialist voor dit soort vraagstukken en de sparringpartner voor de HRM-manager, arbeidsjurist/advocaat, vakbond, werkgever, ondernemingsraad of de individuele werknemer.
Contact met Pensioenlogica.nl Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: