Een 3-tal vragen over het toepassen van een verlofregeling    Is een mobiele fitnessbus op het terrein van de werkgever onbelast? 

Waar is mijn premie gebleven die gestort is bij Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP)?

Vraagbaak  |  10 februari 2020  |  Trefwoorden: GUO, BPL, FVP, Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP), Bedrijfspensioenfonds BPL (Landbouw)

Vraag

Mijn cliënt   is op 31 augustus 2001 geremigreerd naar Marokko. Hij denkt dat Fonds Voortzetting Pensioenverzekering de uitvoerder van zijn pensioen is.
Hij wil graag in aanmerking komen voor zijn pensioen. In het verleden heeft hij brieven van uw Fonds ontvangen, zie bijlage (brief FVP).

Antwoord

Voor de gegevens en pensioenrechten van uw client, moet u zijn bij het Pensioenfonds BPL, de opvolger van het GUO.
Het Fonds Voortzetting Pensioen (FVP) is in 2015 opgeheven en de gelden die indertijd tijdens de ww-periode (ook door uw cliënt) gestort zijn, zijn door het FVP overgemaakt aan het Pensioenfonds van de werkgever waar de werkloze voor zijn WW-uitkering, heeft gewerkt.
In dit geval het GUO (nu BPL). Dus zijn pensioen is verhoogd met de ingelegde premie bij het GUO.
Mijn ervaring is dat pensioenfondsen vaak deze gegevens niet meer kunnen vinden.
Ik raad u dus aan om uw email met de bewuste brief van de FVP aan het BPL te zenden.
BedrijfsPensioenfonds  Landbouw  https://www.bplpensioen.nl/service  
HR-kiosk heeft het als haar plicht gezien, daar waar de meeste fondsen (en ook FVP) in gebreke blijven, om over deze kwestie meerdere artikelen te schrijven, waardoor bij het “Googlen” van de naam "FVP" steeds onze site in beeld komt.
Ik wens u veel succes met uw naspeuringen.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Een 3-tal vragen over het toepassen van een verlofregeling    Is een mobiele fitnessbus op het terrein van de werkgever onbelast?