Mag de werkgever teveel genoten vakantie op het salaris inhouden?    Wat is de maximale hotelvergoeding en de dagvergoeding? 

Mogen autokosten buitenland van 2017 verrekend worden met bijtelling in 2018?

Vraagbaak  |  12 december 2017  |  Trefwoorden: Autokosten, Buitenland

Vraag

Mogen wij bonnen buitenlandse benzine/parkeren van 2017 in mindering brengen op de bijtelling van 2018? Het gaat er om dat iemand zoveel bonnen heeft ingeleverd dat wanneer wij deze in mindering brengen op zijn fiscale bijtelling van december, wij hoger uit zouden komen dan het bedrag van de bijtelling. (de fiscale bijtelling mag natuurlijk niet negatief worden)  Daarom wilden wij een deel van de bonnetjes doorschuiven en dan weer in mindering brengen op de bijtelling van de auto in januari.
Wij vroegen ons af of bonnen van 2017 in 2018 met de fiscale bijtelling verrekend mochten worden.

 
Antwoord

Ja, maar waarom niet over 2017?  Wanneer de kosten eind van dit jaar zijn gemaakt (na de laatste salarisrun) dan kunnen deze kosten ook in 2018 in mindering worden gebracht c.q. onbelast worden vergoed. Maar waarom geen correctierun? Zie ook 
 
Er bestaat ook een mogelijkheid om een TWK-correctie te maken op het november salaris.
Verder is het aan te raden om een dergelijke aftrek op te nemen in je reglement “Auto van de zaak”. Maar hier een restrictie aan te verbinden om bonnen tijdig in te leveren.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag de werkgever teveel genoten vakantie op het salaris inhouden?    Wat is de maximale hotelvergoeding en de dagvergoeding?