Ik kom als gevolg van een failissement in de WW. Wat gebeurt er nu met het onbetaald verlof    Moeten we bij een ZZP-er rekening houden met de keten? 

Ik ben een lening aangegaan bij mijn werkgever

Vraagbaak  |  4 november 2015  |  Trefwoorden: Voorschot, Voorschot op het loon, Lening, Woningverbetering

Onlangs ben ik een lening aangegaan bij mijn werkgever tegen 6% rente. Het geleende bedrag bedraagt € 17000,-. overeengekomen is dat ik deze met € 250,- incl. de rente maandelijks aflos. Vraag 1: in het contract staat 6% rente per jaar. Nu wordt mij verteld dat dit per maand is i.v.m. het feit dat het een consumptief krediet is. Klopt dit? De aflossing gaat van mijn bruto loon af, moet ik hier nu ook nog loonbelasting over betalen?

Antwoord:
In de eerste plaats dient een lening altijd van het netto loon te worden ingehouden. Maar mogelijk is de lening als een voorschot op uw loon betaald en wordt het daarom van uw bruto loon ingehouden. Maar een voorschot over een periode langer dan een loonperiode wordt door de fiscus als een lening aangemerkt en moet dus de wettelijke (norm)rente worden betaald. De normrente bedraagt 4% (Belastingdienst). Dus 6% is correct, maar niet goedkoop. De lening en het terugbetalen is of niet correct of u heeft bijvoorbeeld een voorschot ontvangen als een bruto betaling van bijvoorbeeld € 34.000 minus heffing is € 17.000 netto, maar dan moet u € 34.000 + wettelijke rente terugbetalen. Wanneer het om een consumptief krediet gaat, dient u minimaal de wettelijke rente te betalen over de lening. Gaat het om een lening voor woningverbetering of een hypotheek, dan mag deze renteloos worden verstrekt. Om uw situatie goed te kunnen beoordelen, moeten we meer informatie hebben.

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies:


 Ik kom als gevolg van een failissement in de WW. Wat gebeurt er nu met het onbetaald verlof    Moeten we bij een ZZP-er rekening houden met de keten?