Koolmees is volledig de weg kwijt, maar vaart ook zonder kompas

Opinie |  di 21 aug 2018  | Bron: HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Verzekeringsplicht, ZZP-er, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW, Pensioen, Sociale verzekeringen

Minister Koolmees is niet van plan om de stijging van de AOW-leeftijd in een lager tempo te laten verlopen, ondanks het feit dat actuarissen hebben berekend, dat de levensverwachting minder snel zal stijgen. Ik deel deze analyse niet, zegt Koolmees, zonder ook maar een moment een andere berekening te laten zien. Als argument gebruikt hij het non-feit, dat sinds de invoering van de AOW in 1956, de pensioenleeftijd altijd constant is geweest. Op zich doet een dergelijke constatering er niet toe, maar het is ook nog eens deels onjuist.
Het pensioen voor alle werknemers in Nederland bestond al meer dan een eeuw geleden. Alleen zelfstandigen waren uitgesloten. Die zijn er in 1956 bijgekomen. De uitvoering van het pensioen (ook wel rente genoemd) werd in 1917 uitgevoerd door de Rijksverzekeringsbank, de latere Sociale Verzekerings Bank (SVB).

In 1918 besloot de Tweede Kamer om de pensioenleeftijd op 65 jaar te stellen

Niet in 1956, maar in 1918 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaren naar 65 te brengen, met die bemerking, dat periodiek die leeftijd gecontroleerd moest worden. Dat hebben we 100 jaren nagelaten.

De meeste ZZP-ers zijn gewoon werknemer

Koolmees maakt zich ook zorgen over het feit dat ZZP-ers vaak onverzekerd zijn voor o.a. ziekte en al helemaal niet voor een pensioen sparen (de OESO had hem daarop gewezen).
Onze Minister komt nu met een voorstel, waarbij onze schijnzelfstandigen niet voor minder dan € 15 tot € 18 per uur mogen werken (minimum loon).  Arbeidsdeskundigen schijnen zich het hoofd te breken over wie nu wel en niet als een zelfstandige kan worden aangemerkt.
De Arbeidswetgeving gaat daar helemaal niet over. De Sociale Verzekeringswet (vooruit noemen we ook arbeidswetgeving) zegt namelijk in de Wet op de Verzekeringsplicht (1953), wie als werknemer moet worden aangemerkt. Die wet, die nog steeds niet is opgeheven, zegt dat diegene, waarop van toepassing is:
  • Een gezagsverhouding (moet zich aan de regels van de organisatie houden)
  • Persoonlijke dienstverrichting (mag het niet uitbesteden)
  • Loon (dus gewoon een uurloon en geen aanneemsom)
de verzekeringsplicht geldt. M.a.w. werknemer is in de zin van de Sociale Verzekeringswetten.
Dus ook de groep, waar Koolmees zich zorgen over maakt, is doorgaans gewoon werknemer en kan volgens de wet niet zelf de keuze maken om maar als zelfstandige te worden aangemerkt. Tot 2005 heeft het UWV dit gecontroleerd, totdat de controle overging naar de Belastingdienst, die vervolgens schimmige VAR-verklaringen is gaan afgeven en de wet volledig aan haar laars heeft gelapt.
Ben benieuwd met welke wet Minister Koolmees in 2020 gaat komen. Waarschijnlijk één waarop het hele Sociale stelsel overhoop wordt gehaald. Dus alle Sociale wetten ten grave draagt? Willen we dat?

* Wouter Koolmees werkte bij het Ministerie van Financiën van 2003 tot 2007 als ambtenaar Algemene Financiële en Economische Politiek en van 2007 tot 2009 als ambtenaar Inspectie der rijksfinanciën. Dus net als Wiebes (in)direct verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Dat maakt het ook zo moeilijk om de fout in de periode 2006-2018 toe te geven.
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: