Heffingskortingen buitenlandse belastingplichtigen worden aangepast

vr 15 dec 2017  | Bron: SDU & SalarisNet  | Auteur: Fred Barkhuis  | Trefwoorden: Belasting, Buitenlandse werknemers, Heffingskortingen, Aanpassen

Omdat er in de loonbelasting bij de toepassing van het belastingdeel van de heffingskortingen nog geen onderscheid gemaakt wordt naar het woonland van de werknemer, betekent dit in de praktijk dat niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen per definitie een deel van de kortingen moeten terugbetalen via een aangifte inkomstenbelasting. De voorgestelde maatregel moet dit voorkomen.
Lees meer...

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: