Mag mijn werkgever mijn min-max contract omzetten naar de minimale uren of naar het gemiddeld aantal uren dat ik heb gewerkt?    Moet een inlener een gelijk loon betalen aan een ingeleende als een vaste medewerker? 

Wat zijn onze verplichtingen bij palliatief verlof?

Vraagbaak  |  23 oktober 2019  |  Trefwoorden: Palliatief verlof, Mantelzorg, Kortdurend zorgverlof, Langdurend zorgverlof, Calamiteitenverlof

Vraag

Van een van onze medewerksters is haar man ernstig ziek. Zij vraagt nu palliatief verlof.
Wij zijn bereid onder deze omstandigheden haar tegemoet te komen, maar vragen ons nu af wie haar verlof moet betalen. Is daar een regeling voor?

Antwoord

In het Hoofdstuk Wet Arbeid en Zorg in HR-kiosk staat e.e.a. beschreven.
In het kort:
In 2001 werd de Wet arbeid en zorg ingevoerd, onder meer om werknemers in staat te stellen mantelzorg te geven. Voor de combinatie van arbeid en mantelzorg zijn er de volgende regelingen die elders in HR Kiosk worden besproken:
  • calamiteitenverlof: betaald verlof bij zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden;
  • kortdurend zorgverlof: maximaal tien dagen betaald verlof (ten minste zeventig procent van het dagloon) per jaar om te zorgen voor een thuiswonend ziek (pleeg)kind, partner of ouder;
  • langdurend zorgverlof: maximaal de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald verlof voor zorg voor een levensbedreigend zieke partner, kind of ouders
Op zich is de wet natuurlijk duidelijk, maar ook vooral theoretisch en bepaalt minimaal wat u als werkgever verplicht bent te doen. De situatie is zonder meer ernstig, maar de vraag is ook: kan de werkneemster zelf onder deze omstandigheden wel werken? Is zij gelet op verdriet etc. wel in staat om praktische arbeid te verrichten en is zij misschien zelf ook tijdelijk arbeidsongeschikt?
Wellicht kunt u in haar geval meer doen dan uitsluitend de wet toepassen (10 dagen, minstens 70% van het loon). Misschien biedt aangepaste werktijden (met doorbetaling van loon) ook een oplossing.
 
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: Mag mijn werkgever mijn min-max contract omzetten naar de minimale uren of naar het gemiddeld aantal uren dat ik heb gewerkt?    Moet een inlener een gelijk loon betalen aan een ingeleende als een vaste medewerker?