Hof van Discipline te rechtlijnig, maakt fiscale misser

Opinie |  di 21 jun 2016  | Auteur: Linda Bongers  | Trefwoorden: Advocaatkosten, Onbelaste vergoeding, Declaratie


Eind 2013 werd door het Hof van Discipline geoordeeld dat arbeidsrecht advocaten die een werknemer bijstonden de declaratie niet op naam van de werkgever zouden mogen zetten. Volgens de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland maken de commentaren van de diverse deskundigen ook duidelijk dat bij het sturen van een declaratie door de advocaat arbeidsrecht van de werknemer op ondubbelzinnige wijze duidelijk moet zijn aan wie de dienst is verleend. De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland laat echter weten dat het meest voor de hand liggend zou zijn als de advocaat de declaratie op naam van de werknemer stelt, maar dat een alternatief kan zijn dat de advocaat de declaratie rechtstreeks aan en op naam van de werkgever stuurt, als uit de factuur maar duidelijk blijkt dat het gaat om voor de werknemer verrichte diensten.

Uitspraak  van het Hof niet letterlijk opvatten

Het lijkt inmiddels ook dat de uitspraak van het Hof van Discipline niet zo letterlijk opgevat dient te worden als in eerste instantie het geval leek. Arbeidsrechtadvocaten moeten in de declaratie gericht aan de werkgever voldoende duidelijk tot uitdrukking maken dat de diensten zijn verricht in opdracht van de werknemer.

Fiscaal een misser

Wat in de discussie en adviezen steeds werd vergeten is dat de kosten van een advocaat voor rechtsbijstand in een arbeidszaak, voor de werknemer sinds 2002 niet meer aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting. Daarentegen mag de werkgever deze kosten wel onbelast vergoeden voor de werknemer. Het zal duidelijk zijn, dat wanneer de kosten door de werkgever worden vergoed, maar de factuur door de werknemer wordt betaald, deze laatste soms meer dan de helft van de vergoeding aan de fiscus mag afdragen.
Het zou handig zijn, wanneer het Hof van Discipline bij haar overwegingen ook een Fiscaal Jurist zou raadplegen. Het oordeel van het Hof heeft er toe geleid, dat een paar jaar lang onnodig loonbelasting is geheven over de kosten van rechtsbijstand.
 

Linda Bongers

Linda Bongers Meer info
Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: