Scholingskosten snoepreisje ‘bezinningstocht in Marokko’ hoeft de belastingbetaler niets te kosten

vr 4 nov 2016  | Bron: https://www.heemskerk.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/artikel/reactie-op-anonieme-e-mail-over-gemeenschapsgeld/  | Trefwoorden: Studiekostenvergoeding, Studiekosten

Gemeentesecretaris gaat op bezinningstocht in Marokko
Er is nogal wat commotie ontstaan over een training in Marokko.
Gemeentesecretaris van de Gemeente Heemskerk, Adrienne Bloem,  heeft een half jaar geleden om goedkeuring gevraagd aan het college voor een reis naar het buitenland. Deze reis maakt deel uit van een opleidingstraject dat de gemeentesecretaris doorloopt. Ondanks het feit dat de training in het buitenland onderdeel uitmaakt van een eerder door het college goedgekeurd opleidingstraject, heeft de gemeentesecretaris, na de kritiek die is ontstaan, voorgesteld om de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening te nemen. De gemeente betaalt alleen de opleidingskosten.
In het licht van de bezuinigingen en het bevriezen van het opleidingsbudget in 2016 is geprobeerd om dit opleidingsonderdeel te annuleren. Helaas waren de kosten al gemaakt en kon deze uitgave niet worden teruggedraaid.
Stel dat de kosten van de training in het buitenland fiscaal gezien kunnen vallen onder kosten voor een opleiding voor een functie, om bij te blijven of maatschappelijk vooruit te komen, dan mogen de kosten dus door de Gemeente onbelast worden vergoed. Wanneer de Gemeente dit opneemt in haar cafetariasysteem, dan kan de gemeentesecretaris deze kosten met bruto loon betalen en ontvangt zij deze netto weer terug. In dit geval zijn de kosten € 2.500,00, maar door het verruilen betaalt zij uiteindelijk nog maar €  1.200,00 netto. Eind goed, al goed en iedereen tevreden.
En het kost de Gemeente niets!
 

Gerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: