Min Vws


1. Regeldruk verminderen   20 maart 2009
27 maart 2021  |  , , ,
... Wet uniform loonbegrip per 2013 in werking Beschikking Acties om regeldruk vanaf 2013 te verminderen Meetmethode regeldruk stelt Actal ter discussie. Minder en betere regels voor kleine ...

2. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
Inhoud Burgerlijk Wetboek Arbowet Overige wetten Instemming ondernemingsraad? Europa Alcoholslot Alcohol reden voor ontslag? Leeftijdsgrens consumptie alcohol verhoogd naar 18 jaar Alcoholbeleid ...

3. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)   20 maart 2009
31 oktober 2020  |  , , , ,
... Inleiding Vijf soorten zorg Persoonsgebonden budget (Pgb) in de Zorgverzekeringswet Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten Cijfers 2013 Belastingplan 2014 (september 2013) Jeugdzorg ...

4. Analfabetisme en laaggeletterdheid   14 september 2012
5 juli 2021  |  , ,
... Laaggeletterdheid hoog op agenda kabinet Verbeter de taalvaardigheid op de werkvloer Minister Asscher tekent Taalakkoord met werkgevers Maar ook meer geletterden moeten bijleren! ...

5. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
... in Arboland Belastingplan 2016 Meer informatie Handleiding VG voor opdrachtgevers beschikbaar Ministers hebben een te drukke baan Overstappen naar een andere Arbodienst Arbo-wetsvoorstellen ...

6. Armoede   12 februari 2012
9 juli 2021  |  , , ,
... kans op armoede Kindpakket Lage inkomens laatste decennia op achteruit gegaan Koopkrachttegemoetkoming Steeds meer huurders in geldnood Begroting 2015 Ruim miljoen huishoudens komen moeilijk rond ...

7. Autoriteit Persoonsgegevens   28 maart 2018
25 september 2021  |  , , , , , , , , , , , ,
... Spookfacturen niet meer melden Sterke toename van privacy klachten in 2019 Onjuiste wijze toestemming voor plaatsen tracking cookies Waarschuwing voor neptoezichthouder Samenwerking AP en RvA: ...

8. Beroepsopleidingen   20 mei 2013
24 september 2020  |  , , , ,
... miljoen voor betere aansluiting MBO met bedrijfsleven Zonder praktijkovereenkomst geen afdrachtvermindering onderwijs UWV biedt scholingsvouchers voor werkzoekenden Wordrecruiter.nl gelanceerd ...

9. Beroepsziekte   31 maart 2010
28 juli 2021  |  , , ,
... in cijfers 2016 Petitie Ademnood Extra geld voor begeleiding naar werk bij psychische aandoening Minstens 150 minuten per week bewegen Gedragscode Behandeling Beroepsziektes Waar lasrook is, ...

10. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
Boeken Nooit meer een burn-out Pensioenoplossingen bij ontslag HR met ballen Het Tussenparadijs Wegwijs in de WIA Wilt u een boek bestellen? Klik dan op de foto van het titelblad. Nooit meer een ...

11. Budget zorgverzekering   21 oktober 2015
24 december 2018  |  , ,
... werken mee aan lastenverlichting zorg Kabinet neemt regie over zorgkosten terug van Zorginstituut Minister De Jonge tikt verpleeghuizen op de vingers Verlaging korting zorgpremie ondergraaft ...

12. Corporate governance   24 maart 2011
10 februari 2019  |  , ,
... uitvinden Begrip In het verlengde van de gedragscode ligt het begrip corporate governance* (ondernemingsbestuur). Het begrip geeft aan hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid ...

13. Diversen   18 maart 2018
18 maart 2018  |  , ,
... UWV mocht zwangerschapsuitkering niet weigeren Nieuwe campagne VWS wil stress rond zwangerschap verminderen Werkloosheid De ex-werkneemster met een WW-uitkering en zwanger is/wordt, komt in ...

14. Economische en financiele gevolgen   18 maart 2020
27 januari 2022  |  , , , ,
... licht voorwaarden coronareserve 2019 toe Tientallen gemeenten moeten miljoenen bijlenen Minder bedrijven worstelen met betalingsverplichting Opties voor de derde fase van steun aan ...

15. Effectmetingssystematiek   19 mei 2023
19 mei 2023  |  , , , ,
... als transitie waarmee evalueerbaarheid van zorg werkbaar anders vorm en inhoud krijgt. Een dominant vraagstuk In steeds meer regio's komt men tot regionale integrale ouderenzorg bij een ...

16. Goed werkgeverschap   15 april 2019
25 augustus 2023  |  , ,
... situaties die buiten de wetten vallen, die niet beschreven zijn en waar de werkgever niettemin geacht wordt die goed af te handelen: het plaatsen van koffie-apparaten, vrijaf geven i.v.m. ...

17. Huishoudelijke werkers   20 maart 2009
12 juli 2020  |  , , , ,
Inhoud Dienstverlening maximaal drie dagen per week Minimum loon Dienstverlening meer dan drie dagen per week Checklist Alfahulp Wet maatschappelijke ondersteuning Au-pair ILO-verdrag Verbetering ...

18. Individuele maatregelen   18 maart 2020
3 mei 2021  |  , , , , , , , , , , , , , , ,
... iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. (Bron: Min. CW en S, Het is ‘niet realistisch’ om een standaard mondkapje te gebruiken om jezelf te ...

19. Jongeren   4 januari 2014
10 december 2020  | 
... Arboregels vakantiewerk Aantal voortijdige schoolverlaters daalt sterk Jongeren hechten steeds minder aan pensioen Alle schoolpleinen rookvrij Meer mensen met werkstress, jonge werknemers ...

20. Kosten   26 mei 2019
8 maart 2023  |  ,
... Daarvoor moeten een beperkt aantal gegevens van het bedrijf/afdeling worden ingevuld: onderneming of afdeling, lang verzuim, doelstelling, WIA of REA. De onderliggende berekening is ...

21. Kwaliteit zorg   23 september 2016
12 maart 2021  |  ,
... dat kan verder te verbeteren. Het uitgewerkte programma wordt najaar 2013 gepresenteerd. Een prominente plek voor preventie overal in de gezondheidszorg - van opleiding tot verpleeghuis - is ...

22. Maatregelen Kabinet   15 juni 2020
15 maart 2022  |  , , , , , , , , ,
... Noodmaatregeling Overbrugging voor werkbehoud (NOW) In Nederland geen totale lockdownVerruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld Noodpakket maatregelen om banen en ...

23. Mantelzorg- of palliatiefverlof   20 maart 2009
11 november 2021  |  , , , , , , ,
... dan vrouwelijke Aantal mantelzorgvriendelijke bedrijven verdrievoudigd In de toekomst veel minder mantelzorgers Voorstel EU-richtlijn voor opname ouderschapsverlof van vier maanden door ...

24. Medicijnen   21 april 2020
30 augustus 2021  |  , ,
... Nog 8 miljard extra nodig voor ontwikkeling coronavaccin Mogelijk verband sterfte Covid19 met vitamine-D tekort Aanwijzingen dat BMR-vaccin beschermt tegen corona Nederlands’ antilichaam 47D11 ...

25. Mens en Regionalisering   16 mei 2023
16 mei 2023  |  , , , , , , , , , , , ,
... zijn deelnemers gebaad bij een vitale en transparante, werkstructuur. Waarin besluitvorming goed geregeld is. Governance is daarbij een sleutelwoord. De transitie van hiërarchie naar ...


Bekijk items: 1 tot 25 (114 totaal)