Uitvoeringskosten pensioenen onverklaarbaar hoog

Opinie  |  wo 9 jan 2019  |  Bron: Redactie HR-kiosk  |  Auteur: Andries Bongers  |  Trefwoorden: , ,

Onze pensioenen worden onbetaalbaar is de aanname van velen. Daarom moet of de premie omhoog, maar dat is geen optie in het “inkomensplaatje”. Of we laten de pensioenleeftijd stijgen met de levensverwachting of de pensioenuitkering moet omlaag? Dat zijn kennelijk de enige opties. Maar zijn dergelijke maatregelen feitelijk wel nodig? Zijn er geen andere mogelijkheden? Zijn misschien de uitvoeringskosten te hoog van het beheer van ons spaargeld en is daardoor het rendement veel te laag?

De Autoriteit Financiële Markten

De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten (zeggen ze). Daarom heeft de AFM een onderzoek gedaan naar de kosten van pensioenfondsen. Het onderzoek van de AFM geeft een goede indicatie van de hoogte van de uitvoeringskosten en de verschillen die in Nederland bestaan. Onder uitvoeringskosten verstaat de AFM de kosten van het administratief beheer (administratiekosten) en de kosten van het vermogensbeheer (de beleggingskosten).
 

De AFM vindt kostentransparantie en kostenbewustzijn belangrijk.


Ervan uitgaande dat de toekomstige ruimte voor premieverhogingen beperkt is, neemt het belang van lage kosten en van kostenverantwoording bij pensioenfondsen (en verzekeraars) alleen maar toe. De AFM vindt kostentransparantie en kostenbewustzijn belangrijk.
De AFM heeft evenwel niet de kosten van de pensioenen bij Verzekeringsmaatschappijen onderzocht, maar onderstaande conclusies en berekeningen zijn in principe hiervoor exact hetzelfde.

Kosten hebben een grote invloed op het ouderdomspensioen

In het algemeen geldt dat een kostenverlaging van 0,25 procentpunt op een termijn van veertig jaar leidt tot een circa 7,5% hoger collectief pensioenvermogen. Hoe hoger dit vermogen, des te hoger de pensioenuitkering. Een besparing van één procentpunt zou zelfs een toename van bijna 30% van het pensioenvermogen kunnen betekenen (ceteris paribus).
 

Hoe hoger dit vermogen, des te hoger de pensioenuitkering.


Dit betekent bijvoorbeeld geen € 1.000,00 nominale pensioenuitkering per maand (excl. AOW), maar € 1.300,00 bij een middelloonregeling en volledige pensioenopbouw (40 jr.).

Hoe hoog zijn de totale kosten dan?

Op zich natuurlijk een indicatieve conclusie, dat wanneer de kosten met 1% zouden afnemen, dit een 30% hoger pensioen zal opleveren. Maar hoe hoog zijn die kosten dan wel?
Wanneer we een eenvoudige berekening op de premieopbrengst loslaten, bij samengestelde intrest (rendement), dan kunnen we van twee berekeningen uitgaan. Met of zonder indexatie, of te wel een inflatiecorrectie.
We gaan uit van een jaarinkomen van € 36.000,00 en een franchise van € 12.700,00 en een totale premie van 20%. Stel verder dat we een inflatiecorrectie meenemen in de berekening (indexatieafslag) en daarom uitgaan van een netto rendement van 3%, dan geeft dit een eindkapitaal van € 359.619,00. Zonder inflatiecorrectie van 2,5% per jaar komen we echter op een kapitaal van € 676.103,00, maar dat laten we dit voor de eenvoudige vergelijking buiten beschouwing.
 

De totale uitvoeringskosten van pensioenen deugen van geen kant!


Laten we aannemen dat de totale uitvoeringskosten van dat een pensioen(tje) € 50.000,00 zijn, dan blijft er nog altijd een eindkapitaal van € 309.619,00 over. Maar . . . . we hebben maar € 200.000,00 nodig voor een pensioenuitkering van € 15.791,00 voor 14 jaren (daar komt dus nog de AOW bovenop). Waar is die € 100.000,00 dan gebleven? Of zijn de kosten 42% van de inleg? Nee, toch!? Jawel!

Is hier sprake van onkunde of fraude? Maar een ding is zeker: de totale uitvoeringskosten van pensioenen deugen van geen kant! Wanneer worden pensioenfondsen en verzekeraars ter verantwoording geroepen? Lees ook

Controle op de data en de kosten

Managementaansturing op kosten is vooral effectief als vermogensbeheerders tijdig informatie en verantwoording over de kosten beschikbaar stellen. Leveranciers van systemen kunnen inspelen op de tijdige, transparante en correcte informatievoorziening vanuit de HR-systemen naar het management (lees systemen) van pensioenfondsen. http://www.ebcc.nl/ Onafhankelijke deskundigen kunnen voor u de polis nog eens kritisch beoordelen. www.oxylo.nl

Vroegpensioen

Wanneer we de kosten relatief laag kunnen houden, hoort een vroegpensioen van 62 jaar (met een uitkering van 70% van het eindloon (middelloonregeling) misschien nog steeds tot de mogelijkheden.

 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Eindredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen", Partner van Merknemers.nu
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over Personeelsbeleid  Interview dr. Miranda Langedijk op pagina 6/10