Pensioenuitkering te hoog of te laag door rammelend IT-Systeem is maar een deel van het verhaal

Opinie |  di 19 nov 2019  | Bron: Nieuwsuur & HR-kiosk  | Auteur: Andries Bongers  | Trefwoorden: Pensioen, Beheerskosten, EBCC, Pensioenregeling, IT-systemen

Onze complexe pensioenregelingen worden ondersteund door rammelende IT-systemen. Dat zeggen experts en betrokkenen tegen Nieuwsuur en Investico, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Daardoor kunnen pensioenen elke maand honderden euro's lager of hoger uitvallen dan waar een werknemer recht op heeft.
Het is een alarmerende waarschuwing nu er weer gesproken wordt over een nieuw, nog complexer, pensioensysteem. De vrees is dat het hele IT-systeem bezwijkt onder die nieuwe regelingen.

Verbetering moet aan de bron beginnen

Maar in de keten van data-uitwisseling moet je bij verbetering eerst aan de bron beginnen.
Dat er rammelende IT-systemen zijn, die de oorzaak zijn van veel onregelmatigheden in het vaststellen van de rechten van werknemers, maar ook van pensioengerechtigden, studenten en mensen, die recht hebben op een toeslag, is al jaren bekend. Voordat de problemen in de functionaliteit van deze systemen zijn opgelost, worden al weer nieuwe wetten en procedures door “Den Haag” gelanceerd, meestal zonder materiekennis en al helemaal geen kennis over de consequenties van de wijzigingen of nieuwe wetgeving.
Maar de geschetste problemen zijn het einde van de informatieketen, die meestal feitelijk al beginnen bij de werkgever of de werknemer zelf.

Grote groepen ontvangen helemaal geen pensioen

Bovenvermeld onderzoek gaat over mensen die een te hoog of te laag pensioen ontvangen, terwijl grote groepen van gepensioneerden, helemaal geen pensioen ontvangen over de premie die indertijd wel op hun loon is ingehouden en waarvan je maar moet aannemen, dat die ook is afgedragen. Over de naïviteit van veel werknemers, dat het wel allemaal goed zal zijn, toch(?), heb ik al veel geschreven. Wekelijks wordt HR-kiosk meerdere keren gebeld door mensen, die vragen waar hun pensioen blijft, terwijl ze geen enkel document uit hun arbeidsverleden hebben bewaard.
Tijdens meerdere bijeenkomsten (o.a. SER) en in vele artikelen heb ik beschreven dat er een degelijk IT-systeem al jaren bestaat, dat werknemers een betrouwbaar en begrijpelijk inzicht biedt in hun inkomensaanspraken bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden en ouderdom (pensioen) tegen te rechtvaardigen kosten die inzichtelijk zijn. Daarbij wordt "Inkomenszekerheid" bereikt en wordt het individu 24/7 up-to-date geïnformeerd over zijn of haar inkomensaanspraken. Essentieel is wel, dat die informatie is gebaseerd op betrouwbare gegevens, bij invoer en bij verdere verwerking.

Beheerskosten rijzen de pan uit, door slechte data en systemen

Data-validatie aan de bron en STP-verwerking daarna, garandeert dat de infor­matie juist is en juist blijft.
Meer weten over en meer inzicht en een giga kostenbesparing?

Enig idee hoeveel mensen er dagelijks bezig zijn om mutaties in pensioensystemen te verwerken?
 

Andries Bongers

Andries Bongers Meer info

Hoofdredacteur bij HR-kiosk.nl en Directeur van HR-kiosk BV, Directeur en consultant De Bongerd VOF, was Bestuurslid NVP, is Auteur "Fiscaal Vriendelijk Belonen"
Interesse: Beloningsmanagement, Arbeidsrecht, HR Generalist, Columnist. Visie over PersoneelsbeleidGerelateerde artikelen en/of partner bijdragen:
Gerelateerd nieuws en/of opinies: