Vraagbaak | Pagina 2


Vraagbaak Hieronder staan de “gestelde vragen” aan HR-kiosk.
Indien uw vraag er niet bij staat, dan kunt u deze aan de redactie van HR-kiosk.nl stellen via het aanvraagformulier.
Vragen kunnen betrekking hebben op een arbeidsrelatie of op uw eigen dienstverband.

Voor eventuele foutmeldingen of suggesties kunt u volstaan met een e-mail.
 

Kindslaven in Amsterdam onder de noemer van een stageplek

vr 15 okt 2021  |  Trefwoorden: Stage, Stageplek
Vraag Als maatschappelijk begeleider kom ik in aanraking met jongeren, die stage lopen bij een paar supermarkten in Amsterdam. Deze jongeren doen deze stage niet vanuit een...

Wat is er geregeld m.b.t. reis- en rusttijden naar meerdere locaties

za 9 okt 2021  |  Trefwoorden: Rusttijd, Werktijd, Werkgeversaansprakelijkheid, Goed werkgeverschap, Ongevallenverzekering, Arbeidstijdenwet
Vraag De vraag van mij en meerdere collegae treinmachinisten gaat over het naleven van de rusttijden en vergoedingen m.b.t. de volgende situatie. In onze organisatie worden...

Mogen de kosten van een laadpaal van de bijtelling worden afgetrokken?

zo 19 sep 2021  |  Trefwoorden: Laadpaal, Installatiekosten, Bijtelling, Cafetariasysteem, Auto van de zaak, Leaseauto
Vraag Ik weet dat privé gemaakte kosten voor de “auto van de zaak” die door de werkgever niet vergoed worden wel door de werkgever afgetrokken mogen worden van de bijtelling (zie...

Mag de werkgever de factuur van juridische bijstand of advies m.b.t. zaken die de arbeidsrelatie aangaan vergoeden?

di 14 sep 2021  |  Trefwoorden: Juridisch, Advocaatkosten, Proceskosten, Advieskosten, Belastingadviseur, Pensioenadviseur, Inkomstenbelasting, Werkgever
Mag de werkgever de factuur van juridische bijstand of advies m.b.t. zaken die de arbeidsrelatie aangaan vergoeden? “ De werkgever mag de proceskosten en buitengerechtelijke...

Mag in een cafetariasysteem de gehele toeslag worden ingezet?

ma 5 jul 2021  |  Trefwoorden: Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Vakantietoeslag, Vakantiegeld, WML, Budgetsysteem, Cafetariasysteem, Bronnen (flexibele arbeidsvoorwaarden)
Vraag Mag in een budgetsysteem of cafetariasysteem de toekomstige vakantietoeslag gebruikt worden als bron en mag dan de hele toeslag worden ingezet? Er zijn instanties die...

Moet over overwerk ook ploegentoeslag worden betaald?

do 27 mei 2021  |  Trefwoorden: Ploegentoeslag, Overwerk, Meerwerk
Vraag Zes maanden per jaar werk ik in een 2-ploegendienst (van januari tot en met juni) en daarvoor krijg ik ook een contractueel vastgelegde ploegentoeslag van 12,5%. De andere...

Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds opzeggen, kan dat?

zo 9 mei 2021  |  Trefwoorden: Tussentijdse opzegging arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Bepaalde tijd, Voortzetten arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, Opzegging
Vraag Kortgeleden is mijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd met 1 jaar. Nu, 1 maand later, kan ik een leuke job aanvaarden, die me veel beter ligt. Kan ik nu de...

Mag je onderscheid maken bij thuiswerkfaciliteiten?

vr 23 apr 2021  |  Trefwoorden: Thuiswerkplek, Thuiswerken, Faciliteiten, Werkplek, Gelijkheidsbeginsel
Vraag Mag je verschillend beleid voor verschillende doelgroepen implementeren als het om thuiswerk faciliteiten  gaat? Wij willen voor medewerkers die 2 dagen of meer dagen...

Kun je als niet-student een stage volgen?

wo 7 apr 2021  |  Trefwoorden: Stage-overeenkomst, Stagevergoeding, Student, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, Leerproject, Werkervaring
Vraag Ik ben benieuwd of ik als niet-student, ondertussen ben ik namelijk al 1,5 jaar afgestudeerd, nog een stage voor een stage vergoeding mag lopen bij een bedrijf. Hier...

Toen ik in de WW zat is pensioenpremie ingehouden

di 6 apr 2021  |  Trefwoorden: Pensioenpremie, WW, UWV, Stichting Fonds Voortzetting Pensioen (FVP), Pensioenfonds
Vraag Ik heb in 2013 toen ik in de WW zat pensioenpremie betaald. Wanneer kan ik daarover pensioen verwachten? Antwoord De pensioenpremie die toen door het UWV is ingehouden...

Wanneer is een afkoopsom bij beëindiging leaseauto verschuldigd?

wo 17 feb 2021  |  Trefwoorden: Leasecontract, Auto van de zaak, Afkoopsom, Boete, Inspanningsverplichting, Private lease, Berijdersovereenkomst
Vraag Ik las  "Afkoopsom lease overeenkomst voor rekening werknemer" Lees " In veel arbeidsovereenkomsten tussen werknemers en werkgevers is opgenomen dat werknemers die...

Heb ik recht op een uitstroompremie nu ik afzie van mijn IOAW uitkering?

di 9 feb 2021  |  Trefwoorden: IOAW, Uitstroom, Uitstroompremie, Participatiewet, Gemeente
Vraag Ik geniet sinds een aantal jaren een IOAW uitkering bij mijn Gemeente. Daarnaast heb ik enige inkomsten uit een B+B pension, die op de uitkering in mindering worden...

Mijn kind heeft een Wajong uitkering en krijgt een schenking van € 1.200 per jaar. Wordt dit gekort?

ma 1 feb 2021  |  Trefwoorden: Wajong, Schenking, Inkomenstoets, Bijverdienen
Vraag Mijn kind (35 jaar), die een volledige Wajong uitkering geniet, krijgt van een Stichting per jaar € 1.200,00. Wordt dit bedrag op de Wajong uitkering gekort? Antwoord...

UWV slaat plank volledig mis bij korting inkomsten

vr 29 jan 2021  |  Trefwoorden: Dagloonbesluit, Dagloonberekening, Korting, Verdiensten, SV-loon
Vraag Ik heb gemerkt dat mijn dagloon voor de WIA (IVA) aanmerkelijk lager is vastgesteld dan indertijd voor de WW. Ik ontvang hierdoor een paar honderd euro (netto) minder aan...

Mag een jubileumuitkering verruild worden met bruto loon?

vr 29 jan 2021  |  Trefwoorden: Diensttijdenvrijstelling, Jubileumuitkering, Maandsalaris, Onbelaste vergoeding, Diensttijdvrijstelling
Vraag Mag een werknemer en werkgever overeenkomen de jubileumuitkering (diensttijdenvrijstelling) onbelast uit te betalen, maar vervolgens te verruilen met bruto loon, zodat het...

Heeft een pensioengerechtigde ook recht op seniorenverlof

wo 27 jan 2021  |  Trefwoorden: Seniorendagen, Seniorenverlof, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-gerechtigd, AOW, Wet Gelijke Beloning (WBGL)
Vraag We hebben een vraag over de seniorendagen. Een van onze medewerkers is vanaf 01-03-2020 bij ons in dienst getreden, hij is 66 jaar oud en hij vraagt zich af hoeveel...

Mag de Arbodienst een verklaring afgeven dat medewerker is gekeurd

vr 22 jan 2021  |  Trefwoorden: Keuring, Medische keuring, Aanstellingskeuring, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Arbodienst, Goedkeurende verklaring
Vraag Mag een werkgever weten of een medewerker wel of niet gekeurd is en of hij geschikt is voor zijn werkzaamheden. Antwoord Welke gegevens mag de werkgever...

Is werkgever verplicht parttimer te compenseren wanneer feestdag op een vrije dag valt

vr 8 jan 2021  |  Trefwoorden: Feestdag, Compensatie, Parttimer, Commissie Gelijke Behandeling
Vraag Is de werkgever verplicht om een parttime medewerker te compenseren in vrije tijd, wanneer een feestdag op een dag valt dat de medewerker niet werkt. Antwoord Onze...

Kan een medewerker ontslagen worden vanwege overtreding maatregelen Coronavirus?

ma 28 dec 2020  |  Trefwoorden: Coronavirus, Ontslagaanzegging, Code Oranje, Ontslag op staande voet
Vraag Een van onze medewerkers is ondanks het feit, dat hij in een zorginstelling werkt met kwetsbare bewoners, toch met vakantie gegaan naar een land, waar code oranje geldt...

Mijn tegoed uit de Levensloopregeling moet uitbetaald worden, maar de werkgever bestaat niet meer

ma 28 dec 2020  |  Trefwoorden: Levensloopregeling, Levenslooptegoed, Bank, Toeslagen, Partnertoeslag (AOW), Middeling
Vraag Ik heb nog een bedrag aan Levensloopregeling bij een bank staan. Nu moet dat bedrag uitgekeerd worden, maar ik heb geen werkgever meer, terwijl het bedrag via de...

Hoe is de dagloonvaststelling in de IVA na een WW-uitkering

do 24 dec 2020  |  Trefwoorden: WW-uitkering, Dagloonbesluit, Dagloon, Maximumdagloon, Referteperiode, IVA-dagloon
Vraag Ik vind nergens hoe de IVA-uitkering wordt berekend na 2 jaar ziekte vanuit de WW? Mijn jaarloon het jaar voor ik ziek werd, was mijn eerste WW-jaar.: 70% van het maximale...

Moet een AOW gerechtigde ook het Minimum loon worden betaald?

za 28 nov 2020  |  Trefwoorden: Minimumloon, Wet Minimumloon en Minimumvakantiebijslag, 65+, AOW-gerechtigd
Vraag Moet ik een werknemer die AOW-gerechtigd is ook het minimum loon betalen? Antwoord In principe moet u gewoon aan een AOW-gerechtigde minstens het minimum loon betalen....

Tellen de meeruren (flexuren) mee voor het vaststellen van mijn uitkering bij ziekte?

vr 20 nov 2020  |  Trefwoorden: Meeruren, Overuren, Ziekte, Loondoorbetaling bij ziekte
Vraag Al meer dan 10 jaar werk ik meer dan 40 uur per week terwijl ik een 36-uur contract heb. De uitbetaling van de flexuren waren dus een fijn "extraatje", een soort van...

Wordt mijn vader voor de TOZO-regeling als partner beschouwd?

vr 6 nov 2020  |  Trefwoorden: Tozo-regeling, TOZO, Partner, Gezamenlijk Huishouden, Gemeente, Bijstand, Bijstandswet
Vraag Ik ben een zelfstandig internationaal artiest en sinds het uitbreken van COVID-19 zijn al mijn contracten of opgezegd of verschoven (uitgesteld) naar volgend jaar. Ik zit nu...

Mag de werkgever de kosten van parkeren van auto van de zaak onbelast vergoeden?

wo 4 nov 2020  |  Trefwoorden: Auto van de zaak, Lease-auto, Leaseauto, Bijtelling, Kosten, Parkeren
Vraag Mogen de parkeerkosten van een auto van de zaak/leaseauto onbelast vergoed worden cq afgetrokken worden van de bijtelling? Antwoord Bij een auto van de zaak (meestal...

Bekijk items: 26 tot 50 (339 totaal)