Vraagbaak | Pagina 5


Vraagbaak Hieronder staan de “gestelde vragen” aan HR-kiosk.
Indien uw vraag er niet bij staat, dan kunt u deze aan de redactie van HR-kiosk.nl stellen via het aanvraagformulier.
Vragen kunnen betrekking hebben op een arbeidsrelatie of op uw eigen dienstverband.

Voor eventuele foutmeldingen of suggesties kunt u volstaan met een e-mail.
 

Ben Nederlander en werk voor Engels bedrijf in Nederland. Heeft de Brexit gevolgen voor mijn arbeidscontract?

zo 23 sep 2018  |  Trefwoorden: Brexit, Arbeidscontract
Vraag Ik ben Nederlander, woon in Nederland maar werk voor een Engels bedrijf en heb een arbeidscontract op basis van het Nederlands Arbeidsrecht. Ik draag mijn sociale...

Is er een subsidieregeling voor statushouders (asiel) die aan het werk gaan?

vr 21 sep 2018  |  Trefwoorden: Vluchtelingen, Vangnet, Subsidie, Statushouders, Asielzoeker
Vraag Ik ben arbeidscoach bij vluchtelingenwerk. Wij proberen statushouders aan het werk te helpen. De vraag vanuit het bedrijfsleven is, of wanneer men een statushouder aanneemt...

Ik heb in 2017 3 werkgevers gehad en krijg nu navordering Inkomstenbelasting (IB)

do 20 sep 2018  |  Trefwoorden: Navordering, Inkomstenbelasting, Belastingdienst, Loonheffingskorting, IB-aanslag
Vraag   Ik heb belastingaangifte gedaan over 2017 en krijg nu een flinke aanslag IB . Ik heb in 2017 3 verschillende werkgevers gehad, niet overlappend. Waar het nu op lijkt is...

Mag het UWV de betaling van achterstallig verlof en vakantietoeslag korten op mijn WW?

do 20 sep 2018  |  Trefwoorden: UWV, Vakantietoeslag, Verlof, Korten, Omscholing, Studiekosten
Vraag Ik heb voor Randstad gewerkt vanaf 4 dec 2017. In april ben ik ziek geworden (chemische vervuiling) en mijn contract liep af op 31 augustus. Dit contract is niet verlengd en...

Ik kom weer in dienst bij oude werkgever, moet er een vast contract worden aangeboden?

wo 19 sep 2018  |  Trefwoorden: Ketenregeling, Vast contract, Onbepaalde tijd, Proeftijd
Vraag Ik had een vast contract tot 1 juni 2018 en ben toen zelf uit dienst gegaan. Mijn nieuwe functie bevalt niet, ik kan per 1 oktober 2018 weer terug in dienst. Moet ik nu...

Welk contract mag ik aanbieden aan jongen die nog leerplichtig is?

zo 16 sep 2018  |  Trefwoorden: Leerplicht, Veiligheid, Stage, Arbeidstijd
Vraag Ik heb een vraag gekregen over een 14 jarige, die in januari 15 jaar wordt en bij ons buiten schooltijd en in de vakanties komt werken. Nu is mijn vraag: wat voor contract...

Mijn ex gaat 6 maanden in detentie wat gebeurt er met het kindgebondenbudget?

do 13 sep 2018  |  Trefwoorden: Detentie, Kinderbijslag, Alimentatie, Kindgebonden budget, Onderhoudsbedrag
Vraag Mijn ex gaat binnenkort in detentie voor 6 maanden. Onze kinderen wonen grotendeels bij haar.  Daarom ontvangt zij de kinderbijslag.  Onze kinderen gaan tijdens haar...

Moet een werknemer op detatcheringsbasis gelijk beloond worden als een vaste medewerker?

ma 10 sep 2018  |  Trefwoorden: Gelijke beloning, CAO, Detachering, EU-detacheringsregeling
Vraag Is de werkgever verplicht om iemand op detacheringsbasis gelijk te belonen als de vaste medewerker. Het gaat hier om precies dezelfde functie met dezelfde werkzaamheden....

Wat is het recht op ouderschapsverlof bij een tweeling?

ma 10 sep 2018  |  Trefwoorden: Ouderschapsverlof, Tweeling, Bedrijfsrisico, Verlofregeling
Vraag Ik lees op uw website o.a. dat ik bij een tweeling recht heb op 2 keer ouderschapsverlof. Mag mijn werkgever deze 2 keer ouderschapsverlof weigeren bij een tweeling?...

Moet de ploegentoeslag ook tijdens de vakantie worden doorbetaald?

za 1 sep 2018  |  Trefwoorden: Vakantie en verlof, Ploegentoeslag, Vakantietoeslag, Vakantiegeld
Vraag Mijn man werkt ruim 6 jaar via een detacheringsbureau bij dezelfde opdrachtgever. Over al zijn gewerkte uren ontvangt hij een ploegentoeslag van 25% in verband met werken in...

Wordt een nabetaling van een arbeidsongeschiktheidspensioen gekort op mijn toeslag?

do 23 aug 2018  |  Trefwoorden: Terugwerkende kracht, WAO, Toeslagenwet, Korting
Vraag Ik ben 35% arbeidsongeschikt en ontvang daarvoor een WAO uitkering. Dit wordt aangevuld tot het minimum door de toeslagenwet. Nu is er door een fout (van het UWV) nooit...

Wordt het voorwaardelijk pensioen gekort op de WW-uitkering?

wo 15 aug 2018  |  Trefwoorden: Voorwaardelijk, Deeltijdpensioen, WW-uitkering, Korten
Vraag Met ingang van 01-09-2018 ben ik werkloos geworden na 41 dienstjaren. Het ontslag is door middel van een Vaststellingsovereenkomst (VSO). Ik heb contact opgenomen met het...

Mag een assistent bewindvoerder de titel van bewindvoerder gebruiken in de correspondentie?

wo 1 aug 2018  |  Trefwoorden: Bewindvoerder, Vervanging, Reglementen, Statuten, Taakdelegatie
Vraag Als een medewerker als assistent bewindvoerder een arbeidsovereenkomst heeft maar als bewindvoerder haar titel draagt en gebruikt in de correspondentie extern, kan dit dit...

Hoe staat het met sollicitatieplicht binnen 1 jaar AOW leeftijd?

vr 13 jul 2018  |  Trefwoorden: Sollicitatieplicht, AOW-gerechtigd, AOW-leeftijd
Vraag Precies over een jaar ga ik AOW ontvangen en aanvullend pensioen. Al enige tijd hebben mijn vrouw en ik een IOAW uitkering, nu is er per 1 mei j.l. een wijziging geweest...

Ik heb een WW-uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Is dat correct?

ma 2 jul 2018  |  Trefwoorden: Korting, Pensioen, WW-uitkering, Ziektewet
Vraag Ik heb een WW uitkering en wordt gekort omdat ik pensioen ontvang. Sinds 12 juni ben ik in de ziektewet en wordt daar ook gekort op mijn pensioen, mag dit? Ik heb...

Wordt de uitbetaling van niet opgenomen verlof gekort op mijn WAO uitkering

wo 27 jun 2018  |  Trefwoorden: Verlofuren, Gekort, WAO, Anticumulatie beding
Vraag Ik heb een 100% WAO uitkering  sinds 2013  met een 0-uren contract  bij mijn huidige werkgever. Ik heb nog 746 niet opgenomen vakantie uren staan. Ik sta op het punt om met...

Moet over de bereikbaarheidsdiensten ook vakantietoeslag worden betaald?

za 23 jun 2018  |  Trefwoorden: Vakantiegeld, Vakantietoeslag, Bereikbaarheidsdienst
Vraag Ik ben werkzaam als anesthesie medewerker in een privé kliniek, Ik val onder de cao ZKN (zelfstandige klinieken Nederland). Kunt u mij vertellen of ik over mijn...

Wat is de gebruikelijke ploegentoeslag voor een 2-ploegendienst?

do 21 jun 2018  |  Trefwoorden: Ploegentoeslag, Afbouwregeling, Tijd-voor-tijd, Verschoven diensten, Incovenientie
Vraag Wij zouden graag informatie willen over het volgende:   Wat is de gebruikelijke ploegentoeslag voor een 2 ploegendienst? (van 06.00 – 15.00uur / van 15.00 – 23.00 uur)...

Mag ik wanneer ik met vervroegd pensioen ga op mijn 57ste, daarna een nieuwe baan starten

di 19 jun 2018  |  Trefwoorden: Vervroegd pensioen, 60ste, Doorwerken (na pensionering)
Vraag Ik ben van plan om op mijn 57ste met vervroegd pensioen te gaan. Mag ik daarna in een andere baan weer gaan werken De werkzaamheden die ik ga doen deed ik ook al voor ik met...

Mag werkgever de functie van medewerker PZ uitbreiden met werkzaamheden afkomstig van de HR-directeur die ontslag heeft genomen

ma 18 jun 2018  |  Trefwoorden: Functiebeschrijving, Passende arbeid, Voorwaarden, HR-professional, Werkdruk, Uitbesteden
Vraag Mag werkgever de functie van werknemer (= medewerker PZ) verrijken met werkzaamheden afkomstig van de HR-directeur? Medewerker ambieert deze werkzaamheden niet (veelal het...

Stopt mijn ziektewetuitkering op de datum dat ik AOW krijg?

ma 18 jun 2018  |  Trefwoorden: AIO, Participatiewet, AOW, Ziektewet, Sociaal minimum
Vraag Ik heb op dit moment al meer dan 1 jaar een Ziektewetuitkering. Deze uitkering zou volgens het UWV nog 1 jaar worden voortgezet, dus totaal 2 jaar duren. Dat zou inhouden...

Moet er over overwerk en ploegentoeslag ook vakantietoeslag worden betaald?

di 15 mei 2018  |  Trefwoorden: WML, Ploegentoeslag, Vakantiegeld, Vakantietoeslag
Vraag Als in het cao staat "vakantietoeslag is gelijk aan een basismaandsalaris", in mijn geval kale loon (functieloon) , is de werkgever, dan verplicht om vakantietoeslag te...

Wordt een spaartegoed gekort op de Wajonguitkering?

di 15 mei 2018  |  Trefwoorden: Wajong, Korting, Spaargeld, Pensioensparen
Vraag Onze dochter heeft een Wajong uitkering. Nu wil ze gaan sparen voor een soort pensioen. Maar waar is dat het beste? Als ze zelf spaart wordt ze gekort op de uitkering. Als...

Mag de werkgever mij bij ziekte 70% van het maximum dagloon betalen?

di 8 mei 2018  |  Trefwoorden: Loondoorbetaling bij ziekte, Maximumdagloon
Vraag Ik heb een contract voor 40 uur (vast) maar krijg al vijf jaar ook de uren tot en met 50 uur (die ik wekelijks heb gewerkt) uitbetaald als overwerk. Dit staat ook zo op mijn...

Kunt u mij vertellen of er verlenging is van de IOW na 01 januari 2020?

do 3 mei 2018  |  Trefwoorden: IOW, WW-uitkering
Vraag Ik ben reeds 60 jaar en heb ruim 43 jaar gewerkt, stel nu dat mijn 1e ww dag ligt na 01 januari 2020, in wat voor regeling val ik dan? Antwoord De regeling is als het...

Bekijk items: 101 tot 125 (337 totaal)