Organiseren van Innoveren 

Menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren vragen om de juiste organisatie van innovaties. Het innoveren moet juist en vooral vanuit de praktijk om de 'talenten' van mensen heen worden georganiseerd, met als resultaat het bereiken van innovatieplezier en het in balans brengen van het doorbreken van patronen als onderdeel van goed werknemerschap en goed werkgeverschap.

Mensinnovaties

Innoveren in de zorg draait niet alleen om nieuwe technieken, maar ook om het stroomlijnen van processen en het slimmer, flexibeler en dynamischer inrichten van de organisatie. Zorgorganisaties streven naar een meer mensgerichte aanpak bij het organiseren van innovatie op de volgende gebieden:

 • Sociale mensinnovatie: Sociale innovatie gaat over werknemers die betrokken en toegewijd zijn, zich flexibel opstellen en hun kwaliteiten optimaal benutten. 

 • Technologische mensinnovatie: Technologie verandert de aard van het werk, de manier waarop we werken en hoe we het werk organiseren. Het doelmatig inzetten van innovaties vereist aanpassing van de werkprocessen en werknemers die kunnen omgaan met deze innovaties.

 • Experimentele mensinnovatie: Experimenteren en innoveren zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Met de inzet van innovaties verdwijnen taken en ontstaan er nieuwe taken. Medewerkers spelen een grote rol bij het ontwikkelen en omarmen van deze veranderingen.

Patronen

Iedereen herkent wel ergens in zijn of haar leven patronen die men niet meer wenst. Juist wanneer men deze patronen wil veranderen, merkt men hoe automatisch ze werken. Hoe langer men iets doet, hoe meer het verweven raakt in het systeem. Dit zorgt ervoor dat men steeds meer automatisch handelt. Patronen slijten in en laten sporen achter. De patronen vormen een cirkel die zich door veel gebieden van het leven heen beweegt. Hoewel ze soms onzichtbaar en onbewust gekozen zijn, zijn ze toch aanwezig. Om patronen te doorbreken is het noodzakelijk inzicht te krijgen in het eigen patroon.

Transities

Transities in de zorg zijn overgangsperiodes die tijdelijk ontwrichtend zijn en aanpassing vereisen. Voorbeelden van organisatietransities in de gezondheidszorg zijn de overgang van aanbodgestuurde naar vraaggestuurde zorg en de vorming van zorgketens. Zorgorganisaties streven ernaar om bij te dragen aan blijvende transities in de zorg, in het belang van de zorgvrager. Enerzijds willen zij de koppeling tussen zorg, welzijn, werk en inkomen versterken om ook preventieve resultaten te behalen. Anderzijds willen zij de cliënt in staat stellen om zelf keuzes te maken over de invulling van hun kwaliteit van leven, indien nodig met behulp van zorgondersteuning.

Transformaties

Transformatie van de zorg door middel van transformatieplannen is een uitdagende taak waar veel zorgorganisaties aan werken. De zorgsector staat voor een enorme maatschappelijke opgave. Daarom zijn er in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) afspraken gemaakt over hoe we samen met u, patiëntorganisaties en gemeenten plannen kunnen ontwikkelen voor impactvolle transformaties in de zorg. Het is vaak nodig om meer informatie te hebben over de landelijk vastgestelde criteria om deze transformatieplannen te toetsen en de transformatie naar passende zorg te versnellen.

HR-lab

Van HR-leiderschap en -sturing tot HR-talentontwikkeling en HR-analytics: in HR-labs staat centraal hoe innovatieve oplossingen bijdragen aan de transformatie van organisaties. HR heeft hierin de regie. Enkele centrale thema's in het HR-lab die een belangrijke rol spelen bij mensgericht organiseren en de ontwikkeling van menskracht zijn:

 • Innovatief talentmanagement
 • Datamatching bij recruitment, gaming bij assessment en leiderschapsontwikkeling
 • Veranderen met draagvlak: nieuwe methodes en best practices om inspirerend draagvlak te creëren voor organisatieveranderingen
 • 'Think different': anders kijken, anders denken en anders doen. De andersdenkenden en dwarsliggers van vandaag zijn de aanbrengers van oplossingen voor morgen.
 • Inclusie: oplossingen om werknemers met verschillende culturele en genderachtergronden, levensvisie of -ervaring in harmonie aan uw organisatie te binden.
 • Smart data & HR-analytics: het voorspellend vermogen van het gebruik van smart data bij HR-analytics.

Het faciliteren van een ontwikkelingstraject in het organiseren van innoveren is een serieuze behoefte. Het gaat om het optimaliseren van de inzet en prestaties van vernieuwende menskracht binnen de organisatie. We faciliteren dit traject graag door middel van co-creatie, waarbij we gezamenlijk tot een op maat gemaakte aanpak voor het organiseren van innovatie komen.
 
 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject. 

Ons aanbod

We werken graag op maat met u samen aan HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en vooral passende HR-puzzelstukken. We bieden verschillende mogelijkheden, zoals een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Hierbij maken we altijd afspraken over:

 • Aanpak op hoofdlijnen
 • Begeleidingsteam
 • Doorlooptijden
 • Capaciteiten
 • Opbrengst
 • Kosten

Het organiseren van menskracht, mensgerichtheid en mensgericht innoveren werkt en draagt bij aan het realiseren van uw mens- en organisatiedoelen. We staan graag 'samen en anders' voor u klaar.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening