Organiseren van Leiderschap en Sturing 

Menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren vereisen een juiste organisatie van sturing en leiderschap. Het uitgangspunt is dat het gaat om een drieluik van perspectieven: persoonlijk, professioneel en team- en/of organisatieleiderschap. Op die manier wordt sturing op alle niveaus binnen handbereik gebracht en wordt leiderschap als onderdeel van goed werknemerschap in balans gebracht met goed werkgeverschap.

Leiderschap en sturing

Deze begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder sturing verliest leiderschap zijn waarde en vice versa. Leiderschap brengt beweging teweeg, terwijl sturing ons naar resultaten en verwezenlijking brengt.

Leiderschap

Een leiderschapsstijl die volop inspeelt op de drijfveren van medewerkers doet pas echt zijn werk, brengt beweging en zet menskracht in organisaties aan het werk.

Sturing

Een sturende aanpak die recht doet aan het verzamelen van feiten over geleverde inspanningen en behaalde resultaten vormt de basis voor het behalen van prestaties met behulp van menskracht.

Leiderschapslab

Het vinden van de juiste opzet en bouwstenen voor leiderschapsontwikkeling vraagt om creativiteit. In ons Leiderschapslab experimenteren we graag met u om tot de meest optimale opzet en uitkomst te komen.

Uw vraag

Het kunnen en willen faciliteren van een ontwikkelingstraject in het organiseren van leiderschap en sturing is een serieuze vraag om ondersteuning. Het draait om het optimaliseren van leiderschap en sturing met betrekking tot de inzet en prestaties van menskracht binnen de organisatie. We staan klaar om dit traject te faciliteren via co-creatie, waarbij we gezamenlijk tot een op maat gemaakte organisatie van leiderschap en sturing komen.
 
 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject. 

Ons aanbod

We werken graag op maat met u samen aan HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en passende HR-puzzelstukken. We bieden verschillende opties aan, zoals een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Bij elk van deze opties maken we afspraken over:

  • Aanpak op hoofdlijnen
  • Begeleidingsteam
  • Doorlooptijden
  • Capaciteiten
  • Opbrengst
  • Kosten

Het organiseren van leiderschap en sturing, met aandacht voor menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren, draagt bij aan het realiseren van uw menselijke en organisatiedoelen. We staan klaar om 'samen en anders' met u samen te werken.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening