Organiseren van Samenhang en Integraliseren

Menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren vragen om de juiste organisatie van samenhang en integraliseren

Met als vertrekpunt dat het juist en vooral ook om een ‘Coherence’ van perspectieven gaat. Waarmee samenhang op alle niveaus binnen handbereik is. En daarmee is integraliseren als onderdeel van goed werknemerschap in balans met goed werkgeverschap

Samenhang en integraliteit

Deze begrippen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zonder samenhang verliest integraliteit aan waarde en vice versa. Samenhang leidt tot ordening terwijl integraliteit verbindt en ons tot resultaten en realiseren brengt.

Samenhang

Een ordening die volop appelleert aan de drijfveren van medewerkers doet pas echt zijn werk, brengt rust met overzicht en zet menskracht aan in organisaties.

Integraliteit Een integrale aanpak die recht doet aan het maken van talrijke verbindingen vanuit al geleverde inspanningen en bereikte resultaten naar nog meer opbrengsten vormt de basis voor het realiseren van prestaties met menskracht.

Coherence lab

Het zoeken en vinden van de juiste opzet van en bouwstenen voor de ontwikkeling van samenhang en integraliteit vraagt om creativiteit. In ons Coherence lab experimenteren we graag met u over de meest optimale opzet en uitkomst.

Uw vraag

Het kunnen en willen faciliteren van een ontwikkelingstraject in het organiseren van Samenhang en Integraliteit is een serieuze hulpvraag. Het gaat over het optimaliseren van de ordening en het leggen van verbindingen rond de inzet en prestaties van de menskracht in de organisatie. Graag faciliteren wij dit traject vanuit co-creatie waarbij we in samenspraak tot het organiseren van Samenhang en Integraliteit ‘op maat’ komen.
 
 Bekijk hier meer informatie over het ontwikkelingstraject. 

Ons aanbod

We werken graag op maat met u samen aan HR-oplossingen en zoeken en vinden de juiste en bovenal passende HR-puzzelstukken. We doen dat met een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Waarbij we altijd afspraken maken over:
bestaat uit het op maat samenwerken aan HR-oplossingen, waarbij we de juiste en passende HR-puzzelstukken voor uw organisatie zoeken en vinden. We bieden verschillende opties, zoals een strippenkaart (op afroep), een kleine offerte (adviserend), een traject offerte (project) of een ontwikkel offerte (programma). Bij elke optie maken we duidelijke afspraken over:

  • Aanpak op hoofdlijnen
  • Begeleidingsteam
  • Doorlooptijden
  • Capaciteiten
  • Opbrengst
  • Kosten

Menskracht, mensgerichtheid en mensgericht organiseren van beloning en waardering werkt en draagt bij aan de realisatie van uw mens- en organisatiedoelen. Wij staan heel graag ‘samen en anders’ voor u klaar.

 Ga terug naar onze HR-producten en dienstenportfolio met HR-dienstverlening