31. Burgerservicenummer (BSN)   20 maart 2009
11 juli 2019  |  Burgerservicenummer, Sofinummer, BSN
... een zorgidentificatienummer, scholen spreken over het onderwijsnummer. Het BSN staat ook op het paspoort, de identificatiekaart en het rijbewijs. Gemeenten geven het burgerservicenummer* uit. * ...

32. CAO (geschiedenis)   20 maart 2009
23 oktober 2015  |  CAO, Algemeen verbindend verklaren, AVV
... moet toepassen op georganiseerde én ongeorganiseerde werklieden. 1929 – Ambtenarenwet. Na de spoorwegstaking van 1903 was het ambtenaren verboden om te staken. De rechtspositie van de ...

33. Commissaris   28 november 2013
14 augustus 2019  |  Commissaris, Belonen, Fictieve dienstbetrekking
... brandbrief van het kabinet en werkgeversorganisatie VNO-NCW op de mat, waarin zij worden aangespoord meer vrouwen te benoemen in raden van bestuur en commissarissen. 'Wij roepen u op om na te ...

34. Cryptomunten   1 september 2017
10 augustus 2019  |  Bitcoin, Cryptomunt
... haalden de blockchain-startups, JoyToken and RepuX, 8 miljoen dollar op met een ICO, om vervolgens spoorloos te verdwijnen, zie CCN (17 mei 2019). Het blijft rammelen in de wereld van de ...

35. Detachering   20 maart 2009
26 juli 2019  |  Detachering, Ketenaansprakelijkheid, G-rekening, Werken elders, Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU), Belemmeringsverbod
... verband met administratiekosten. Bij re-integratiegratie via detachering bij een andere werkgever (spoor 2) zal doorgaans geen sprake zijn van een winstoogmerk en is er dus geen sprake van ...

36. Diversen (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
24 juni 2019  |  Arbeidsmarkt, Flexibele
... verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle werkenden en invoering van een competentiepaspoort en een WerknaarWerkwet: Het voorstel voor de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering ...

37. EU-plannen controle buitenlandse werknemers   17 mei 2013
22 mei 2013  | Europese Commissie  | Fred Barkhuis  | Werken elders
Er zijn nieuwe voorstellen om de controle bij aankomst in de paspoortvrije ruimte van de EU te verscherpen, de procedure voor regelmatige bezoekers te verkorten en tegelijkertijd de veiligheid te ...

38. Europa   26 maart 2018
18 augustus 2019  |  Europa, Veranderingen
... life events, het aanvragen van pensioen, het registreren van een auto, het aanvragen van een paspoort, diplomaerkenning en het aanvragen van studiefinanciering. (Diverse bronnen, september ...

39. Europese richtlijnen en verordeningen   20 maart 2009
17 oktober 2018  |  Richtlijnen, Verordeningen, Europese Unie
... voor onevenwichtige economie Europese stukken te vaak geheim Zes EU-landen willen langer paspoortcontroles Meer transparantie in de EU dringend gewenst ECB-directielid vreest dat ...

40. Europese wetgeving   1 maart 2013
13 februari 2019  |  Pensioen, Europese richtlijnen en verordeningen, PEPP, Europees pensioenfonds
... en om pensioenfondsen in Europa beter bestuurbaar en transparant te maken. Deze richtlijn spoort ook lidstaten, waar minder aan pensioenwetgeving is geregeld, aan om te investeren in een ...


Bekijk items: 31 tot 40 (102 totaal)