Buiten


1. Buiten Europa   10 maart 2018
6 oktober 2020  |  , ,
... (SVTDG) hebben in mei 2016 hun antwoord in een brief naar het kabinet verstuurd die in het FD naar buiten is gekomen. De brief is ondertekend door tachtig grote technologiebedrijven uit Silicon ...

2. Buitengewoon verlof   20 maart 2009
15 december 2019  |  , , , , , ,
Inhoud Afspraken Veel voorkomend buitengewoon verlof (in alfabetische volgorde) Naturalisatie Afspraken In CAO's en/of bedrijfsreglementen kan men het wettelijke calamiteitenverlof overnemen en ...

3. Buitenland (WML)   15 juni 2015
12 september 2020  |  ,
Inhoud Minimumloon verschilt per regio in VS Duitsland heeft een minimumloon Minimumloon in België Name and shame in Engeland Europese minimumuurlonen groeien gemiddeld met 5% Bloemenkwekers in ...

4. Buitenland situaties   5 februari 2011
13 maart 2018  |  , ,
Inhoud Onderscheid Overzicht buitenlandsituaties en werkkostenregeling Naslag Onderscheid In zijn algemeenheid is de werkkostenregeling ook van toepassing voor buitenland situaties, maar daar ...

5. Buitenlandse werknemers   9 mei 2011
3 juni 2017  |  ,
In subparagraaf Buitenlandse werknemers leest u wetenswaardigheden over onder meer de Code Oranje, Europese en Nederlandse wetten, verzekeringen en vergunningen. Zie onder (klik op de gewenste ...

6. Huisvesting buiten de woonplaats   20 maart 2009
27 februari 2019  |  , , , , , ,
... Onbelast onder voorwaarden Vergoedingen van huisvestingskosten of verstrekking van huisvesting buiten de woonplaats in verband met het vervullen van de dienstbetrekking, is gedurende maximaal ...

7. Huisvesting buiten de woonplaats (tabellen)   30 maart 2009
19 oktober 2021  |  , ,
Bedragen 2020 Normbedrag voor Bedrag Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,551 1 Het bedrag is inclusief energie, water en bewassing. Zie ook Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (blz 24).

8. Europa en daarbuiten   17 juli 2019
21 april 2021  |  ,
... van werkgeversclub VNO-NCW, noemt de strengere CO2-ambities contraproductief. ,,Daarom raken wij buitenlandse investeringen kwijt.’’ Hij wijst erop dat chemische bedrijven door allerlei ...

9. Studeren in het buitenland   2 maart 2018
17 februari 2019  |  , ,
Inhoud Studeren in een ander land van de Europese Unie Studeren en Stagelopen in het buitenland Voor studie naar het buitenland MBO-opleiding volgen in het buitenland 251 miljoen extra voor ...

10. Sociale zekerheid (buitenland)   15 november 2011
6 juli 2018  |  , ,
Inhoud Wetten en afspraken andere landen Fiscale kwalificatie buitenlandse socialezekerheidsstelsels Verdrag Verlies AOW-toeslag Naslag Wetten en afspraken andere landen Nederlanders die in het ...

11. Regels en wetgeving buitenlandse arbeiders   20 juni 2023
20 juni 2023  |  , , , , ,
... oplossing niet voorhanden binnen de landsgrenzen, dan kunt u mogelijk uw blik verleggen naar het buitenland. Immers, waar in Nederland een enorm personeelstekort heerst, is het in veel andere ...

12. Uitzending naar het buitenland (expatriëring)   20 maart 2009
27 februari 2020  |  , , , , ,
... Nederlandse werkgevers Dubbele belastingheffingen moeten Europees probleem zijn Zakenreis in het buitenland: wat trek ik aan? Dienstverlening grensinformatiepunten overheid Begrip expatriëring ...

13. Cijfers Europa en daarbuiten   11 november 2012
20 februari 2020  |  , , , , ,
Inhoud Uitdaging Levensverwachting Bruto binnenlands product (bbp) Hervormingen Nederlandse pensioenen hoger dan in andere OESO-landen Nederland koploper pensioenvermogen Nederlands ...

14. Reisbesluit binnen- en buitenland (tabellen)   6 januari 2015
19 oktober 2021  |  , , , , ,
... werknemer rekenen of als eindheffingsloon aanwijzen en ten laste van de vrije ruimte laten komen. Buitenlandse dienstreizen Vergoedingen volgens CAO Rijk paragraaf 10.3 Dienstreizen Buitenland ...

15. 30%-regeling   20 juli 2010
8 september 2023  |  , , , , , , , , , , , , ,
... (zie onder) zijn de extra kosten die een werknemer maakt in verband met het tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. De 30%-regeling geldt zowel voor de uitgezonden als de ingekomen ...

16. 30%-vergoedingsregeling   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , , ,
... beschreven in 30%-regeling. Fiscale faciliteit Nederlandse bedrijven kunnen voor uit het buitenland aangetrokken werknemers onder voorwaarden een fiscale faciliteit toepassen, de ...

17. Aannemen van opdracht   19 oktober 2009
29 oktober 2020  |  , , ,
... waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, ...

18. Aannemen van werk   5 december 2013
26 augustus 2019  |  , , , , ,
... waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, ...

19. Aantallen   27 februari 2013
9 april 2019  |  , ,
... in Nederland komen werken. Ondanks de groei uit deze landen waren in 2015 verreweg de meeste buitenlandse werknemers, 156 duizend, afkomstig uit Polen. (Bron: CBS, 3 feb. 2017) ...

20. Aanvulling AOW   7 februari 2020
24 februari 2020  |  , ,
... inkomen lager zijn dan het bijstandsminimum. Dat komt bijvoorbeeld voor als u door verblijf in het buitenland minder AOW heeft opgebouwd. U kunt dan de aanvullende inkomensvoorziening ouderen ...

21. Acties werkloosheid te bestrijden   8 augustus 2010
20 augustus 2023  |  , , , , , , ,
... Banen voor arbeidsgehandicapten Premiekortingsregeling voor jongeren Meer banen dankzij buitenlandse investeringen 7.500-banenplan Banenplan bonden op komst na Torentjesoverleg 20 ...

22. Adoptieverlof   20 maart 2009
28 december 2019  |  , ,
... duizend kinderen geadopteerd. Tot 1970 waren dat vooral Nederlandse kinderen, daarna voornamelijk buitenlandse kinderen. In 2004 was bijna 60 procent van de buitenlandse adoptiekinderen van ...

23. Alcohol   11 juli 2010
25 februari 2021  |  , , , , , , ,
... helft van de Nederlandse werknemers stoort zich aan het alcoholgebruik van collega’s tijdens en buiten werkgerelateerde bijeenkomsten. Iemand daarop aanspreken blijkt echter een gevoelig ...

24. Algemeen   30 oktober 2017
12 maart 2021  | 
... van materialen of het continue maken van moeilijke bewegingen.' 'Veel productiewerk is naar het buitenland verdwenen. Onze robots kunnen de concurrentie aan met lageloonlanden en zo halen we ...

25. Algemeen verbindend verklaren   20 maart 2009
2 december 2021  |  , , , ,
... geen werking ten opzichte van derden. Ook bepalingen van een ondernemings-CAO zijn niet bedoeld om buiten de grenzen van de onderneming te werken. De Ahold-CAO geldt alleen voor Ahold en is niet ...


Bekijk items: 1 tot 25 (1 051 totaal)