Literatuur


1. Boeken en literatuurlijst   25 april 2023
19 mei 2023  |  , ,
... rekening met alle rechtsgebieden en zijn uitvoerig onderbouwd met de bijbehorende wetsartikelen, literatuur en jurisprudentie. Ondersteund met een groot aantal praktijkvoorbeelden, bieden de ...

2. Cursussen, vakliteratuur e.d.   20 maart 2009
13 maart 2018  |  , , , , ,
... Werkkostenregeling (WKR) Naslag Oude regeling Onbelast De volgende vergoedingen van cursussen, vakliteratuur e.d. zijn, mits er sprake is van beroepskosten, vrijgesteld van loonheffing: kosten ...

3. Abonnement krant   20 maart 2009
22 maart 2018  |  , , ,
... verstrekken van (abonnementen op) een zakelijke krant is belastingvrij als het dagblad tot de vakliteratuur van de werknemer hoort. Werkkostenregeling (WKR) Gerichte vrijstelling Voor ...

4. Afdrachtvermindering   6 januari 2016
14 oktober 2020  |  ,
... en economische risico’s in kaart van een voorgenomen innovatieproject en kan bestaan uit literatuuronderzoek, octrooionderzoek, marktverkenning of een concurrentieanalyse. Het ...

5. Arbeidsovereenkomst bepaalde en onbepaalde tijd   22 januari 2011
18 oktober 2022  |  , , , ,
... Dat de aanzegplicht alleen schriftelijk kan worden vervuld, is ook de heersende opvatting in de literatuur. Ook in de feitenrechtspraak is de heersende lijn dat een mondelinge aanzegging niet ...

6. Arbeidstijden (inleiding)   12 juli 2010
11 juni 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... salaris of met een andere vorm van beloning). In de feitenrechtspraak en in de arbeidsrechtelijke literatuur wordt die vraag over het algemeen bevestigend beantwoord. Ook zijn er in recente ...

7. Arbowet (inleiding)   1 oktober 2009
20 december 2023  |  , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Inhoud Doel Complexe wetgeving SMS-nek Nog meer wetten VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking Gezondheidsmanagement Nationale Enquête arbeidsomstandigheden Schrap overtollige ...

8. Basisbegrippen sociale media   24 maart 2011
18 maart 2021  |  , , , ,
... kan worden, vooral jongeren houden zich hiermee bezig. Chatten wordt in de Angelsaksische literatuur met IRC (Internet Relay Chat) aangeduid. Cloud Cloud computing of Clouddiensten is het ...

9. Beoordelen   25 augustus 2016
28 mei 2020  |  , , , , , , , ,
... kreten. Is er een verschil tussen een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek? In de vakliteratuur is al veel geschreven over functionerings- en beoordelingsgesprekken. Haarfijn worden ...

10. Competentiemanagement (1995 tot heden)   20 maart 2009
17 september 2018  |  , , ,
Inhoud Definitie competenties Voorbeelden van vijf competenties (beginnend met de letter A) Onderzoek Berenschot Job crafting Pindakaasprincipe Klantgerichtheid belangrijkste competentie voor MKB ...

11. Demotie   20 maart 2009
8 augustus 2019  |  , , , , ,
Inhoud Begrip 80-90-100-regeling Discriminatie Initiatief Burgerlijk wetboek Dossiervorming Jurisprudentie Vakbonden Afbouwregeling Pensioen Remotie Alles over demotie Demotie nodig om economie te ...

12. Doelen   13 maart 2011
5 april 2015
... en de reiskosten daarvoor; de studiekosten voor een opleiding of het aanschaffen van vakgebonden literatuur. NB: Onder de werkkostenregeling (WKR) is het vergoeden van studiekosten een gerichte ...

13. Economische veranderingen   20 maart 2009
2 mei 2020  |  , , , ,
... ons om de oren en hebben vele raakvlakken. Hebben ze alle dezelfde betekenis, ja en nee!? In de literatuur troffen we onder meer de volgende 'definities' aan: Kredietcrisis: 'een geldcrisis die ...

14. Gerichte vrijgestelde kosten   5 februari 2011
28 mei 2024  |  , , , , , , , , , , , , ,
... zoals overnachtingen tijdens dienstreizen en maaltijden; cursussen, congressen, vakliteratuur en dergelijke voor het onderhouden en verbeteren van de kennis en vaardigheden die ...

15. Human Resources Management (1990-1995)   20 maart 2009
26 juli 2023  |  ,
... valkuilen bij zelfsturing Kilian Wawoe, Hoofddocent HRM aan de Vrije Universiteit Amsterdam, heeft literatuuronderzoek gedaan naar de effecten en opbrengsten van zelfsturing binnen organisaties. ...

16. Inleiding cafetariasysteem   13 maart 2011
18 november 2019  |  ,
... worden beknot. Kinderopvang begint te tellen als incentive.’ (Bron: Mercer, 23 jun. 2014) Literatuur Al meer dan 10 jaar een bestseller: "Fiscaal Vriendelijk Belonen 2015" van Andries F. ...

17. Invoering in Nederland   13 maart 2011
13 mei 2015  | 
... voor woon-werkverkeer en een fietsverzekering; • de inrichting van een thuiswerkruimte; • vakliteratuur; • openbaar vervoerkaarten die de ambtenaar mede voor reizen naar het werk gebruikt ...

18. Leeftijdsbeloning (WML)   15 juni 2015
2 november 2019  |  , ,
... is. Bij een beperkte verhoging is het werkgelegenheidseffect naar verwachting nihil. De empirische literatuur laat zien dat de meest betrouwbare schattingen van werkgelegenheidselasticiteiten ...

19. Loonheffing   20 maart 2009
28 december 2019  |  , , , , , , , , , , , ,
... rekent en dus onbelast zijn. Het gaat hier onder andere om een vergoeding van kosten voor vakliteratuur, werkkleding, verhuizing, op de werknemer drukkende uitgaven voor het volgen van een ...

20. Minimumloon (WML)   15 juni 2015
22 februari 2024  |  , , , , , , , ,
... dan eerder werd gedacht. Op basis van de meest recente inzichten uit de internationale literatuur, heeft het Centraal Planbureau (CPB) de kosten en opbrengsten van wijzigingen in de ...

21. Nachtdienst   12 juli 2010
6 februari 2021  |  , , , , , , , ,
... wordt vooral verricht in de zorg, de horeca, de vervoerssector en in bepaalde industrieën. Uit de literatuur komen signalen dat het verrichten van (langdurig) nachtwerk kan leiden tot ...

22. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  , ,
Inhoud Meer werkende 65-plussers Triobaan Productiviteit neemt na 53e met 25 procent af Eigen bedrijf beginnen na 65ste heel populair Gemeenten moeten oudere werkloze effectiever helpen ...

23. Overige kosten en voordelen in geld of natura onder forfait   5 februari 2011
1 mei 2017  |  , , ,
... Schade door overstromingen, aardbevingen en dergelijke, die niet is verzekerd. Vakliteratuur thuis. Voor vergoedingen en verstrekkingen van vakliteratuur geldt een gerichte ...

24. Pensioen (varia)   21 mei 2016
20 maart 2021  |  , , , ,
... als het gaat om het begeleiden van mensen naar de meest passende pensioenkeuze. Dit blijkt uit een literatuurstudie en internationale vergelijking door Henriette Prast (Tilburg University) voor ...

25. Pensioenakkoord   25 december 2012
20 mei 2021  |  , , , , , , , , , , ,
... van Sociale Zaken heeft PwC verzocht om het onderzoek uit te voeren. Het onderzoek is een literatuurstudie naar keuzevrijheid op meerdere aspecten. Het literatuuronderzoek gaat in op de ...


Bekijk items: 1 tot 25 (80 totaal)