81. Vrijwillig uitstel AOW-uitkering   8 januari 2016
1 februari 2016  |  AOW, Doorwerken (na pensionering)
... Mensen kunnen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen. Voor ieder jaar dat wordt doorgewerkt na de pensioengerechtigde leeftijd, bouwt iemand circa 5 procent meer extra staatspensioen op. De SVB ...

82. Waarom zou het Pensioenstelsel vernieuwd moeten worden?   28 maart 2019
28 maart 2019  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioenstelsel, Koolmees, Rekenrente, Marktwaardering, Art. 126, Indexeren, Pensioen
... De vakbonden willen wel meegaan met de voorstellen van Koolmees, maar dan moet de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van tafel. Ook komt de vraag weer naar vervroegd pensioen voor zware ...

83. Wat is een goed pensioen? Een spaarpot bijna 4 maal hoger dan de staatsschuld   11 september 2013
11 september 2013  | Andries Bongers  | Pensioen
... het pensioen was dus voor man en vrouw tezamen. In 1917 bedacht de toenmalige Tweede Kamer dat de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar Hypotheken bestonden nauwelijks, maar algemeen werd ...

84. Werkdruk en werkstress   3 oktober 2009
10 oktober 2019  |  Arbeidsomstandigheden, Werkdruk, Werkstress, Arbo, PTSS
... neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd. Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of ...

85. Werknemersverzekeringen (premies)   20 maart 2009
25 september 2019  |  Werknemersverzekeringen, Premiedagen, Premieheffing, Omkeerregel
... ontslagrecht en -beleid, vergoedingsregelingen (bijv. reiskostenvergoeding) en uittreden voor de pensioengerechtigde leeftijd. Zie ook Ambtenaren. Geen inhouding premies werknemersverzekeringen ...

86. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  Wet Werk en Zekerheid, WWZ, Tussenpoos, Klimatologische omstandigheden, Disfunctioneren
... door de werknemer. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft geen ontslag bij het UWV worden aangevraagd. ...

87. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 mei 2018  |  Wet Werk en Zekerheid, Ontslag, WWZ, Disfunctioneren
... door de werknemer; als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft geen ontslag bij het UWV worden aangevraagd. ...

88. Wettelijk kader AOW   25 december 2012
13 mei 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Wetten, AOW-leeftijd, Koopkrachttegemoetkoming AOW, Pensioenleeftijd, Pensioenrichtleeftijd
... tijdelijk verlies aan inkomen (AOW-gat) van één maand levert geen onevenredig nadeel op voor de pensioengerechtigde. Verder houdt de verhoging van de AOW-leeftijd geen (leeftijds)discriminatie ...

89. Wetten (bijstand)   9 maart 2010
21 november 2019  |  Bijstand, Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wwb, Wmo
... dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet mogen dwingen hun pensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd in te laten gaan, om zodoende de uitkering te kunnen verrekenen met ...

90. Wetten, regelingen et cetera   11 januari 2016
11 november 2019  |  Opleidingen, Overheid, Wetten
... Overheden, werkgevers en vakbonden hameren op het belang van voortdurende bijscholing nu de pensioengerechtigde leeftijd omhoog gaat. Alleen 'een leven lang leren' houdt werknemers vitaal ...


Bekijk items: 81 tot 90 (92 totaal)