81. Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ   18 juni 2009
2 oktober 2019  |  Uitkeringen, Oudere werknemer, IOAW, IOW, IOAZ, No-riskpolis, Bijstandsnorm, Pensioentekort, Bijstandsniveau, Vermogen, Executiewaarde, Berekening, Lijfrente, Dividend
... jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. De duur van de uitkering is maximaal tot de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar ...

82. Vacatures (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
23 oktober 2019  |  Arbeidsmarkt, Werkgelegenheid, Vacature
... niveau liggen, maar door de afname van de werkgelegenheidsgroei, het versneld optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd en een verdere afname van aantal arbeids­ongeschikten dat uittreedt ...

83. Variabel pensioen   20 februari 2016
17 april 2019  |  Variabel pensioen, Variabele pensioenuitkering, Projectierente, Flexibel pensioen, Pensioen
... zich bij het beleggingsbeleid gedraagt als een goed huisvader en handelt in het belang van de pensioengerechtigde.   Pensioengerechtigden krijgen gedurende de uitkeringsperiode geen ...

84. Veranderingen 2017   16 december 2016
23 december 2016  |  2017, Veranderingen, Wetswijzigingen, Wetsvoorstel
... zich omscholen naar een beroep met een beter perspectief op werk. Zie verder Ouderenkorting Pensioengerechtigden met een inkomen van niet meer dan € 36.057 wordt de ouderenkorting van € ...

85. Veranderingen 2017   24 december 2016
9 januari 2020  |  Belastingplan, Veranderingen, 2017, Wetswijzigingen, Wetsvoorstel
... en nog geen 18 zijn, hebben vanaf 1 januari 2017 recht op een OV-studentenkaart. Ouderenkorting Pensioengerechtigden met een inkomen van niet meer dan € 36.057 wordt de ouderenkorting van € ...

86. Vergeten pensioenen   3 mei 2010
15 augustus 2019  |  Pensioen, Vergeten pensioenen, Stichting Pensioenregister, Zorgplicht, Rechtsopvolger, Ex-partners
... gevallen hebben werknemers meerdere werkgevers gehad in hun arbeidzame leven. Gegevens zijn bij de pensioengerechtigde vaak zoekgeraakt en weten niet eens of ze nog ergens pensioen hebben ...

87. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  Verkiezingen, 2017
... rubrieken zijn weer anders dan die van de AWVR: Minimumloon Het basisinkomen Arbeidsomstandigheden Pensioengerechtigde leeftijd Bonussen CAO’s Vast dienstverband Belonen middels stukloon ...

88. Vervroegd uittreden (VUT)   20 maart 2009
21 november 2019  |  Pensioen, Vervroegd uittreden, VUT
... te beëindigen. De uitkering houdt, anders dan de Inspecteur stelt, geen verband met de (pensioengerechtigde) leeftijd van de werknemer. Ten slotte is het Hof niet gebleken dat uit de ...

89. Voorschotregeling AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Voorschot, Overbruggingsregeling AOW
... andere wetten De gelijkstelling van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen aan de pensioengerechtigde leeftijd brengt met zich mee dat ook andere wetgeving moet worden aangepast. ...

90. Vrijwillig uitstel AOW-uitkering   8 januari 2016
1 februari 2016  |  AOW, Doorwerken (na pensionering)
... Mensen kunnen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen. Voor ieder jaar dat wordt doorgewerkt na de pensioengerechtigde leeftijd, bouwt iemand circa 5 procent meer extra staatspensioen op. De SVB ...


Bekijk items: 81 tot 90 (100 totaal)