31. Fiscale vereenvoudigingsbrief naar Tweede Kamer   26 september 2016
27 september 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Pensioenwet, Begroting, 2017
Voorgestelde veranderingen pensioenen zijn onder meer: Pensioen gaat in op de dag dat iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de ingangsdatum van het partnerpensioen is de dag van het ...

32. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
6 september 2018  |  Pensioen, Pensioendatum, Partnerpensioen, Deeltijdpensioen
... van de pensioenleeftijd. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, wanneer je weet dat de pensioengerechtigde leeftijd al in 1917 op 65 jaar is gesteld. M.a.w. al honderd jaar is die ...

33. Geef elke werkende toegang tot een arbeidsarts   9 juni 2017
12 juni 2017  | PW  | Fred Barkhuis  | ZZP, Pensioengerechtigde leeftijd, Ministerie SZW, Arbeidsarts
Het toenemende aantal ZZP-ers en de stijging van de AOW-leeftijd vragen om een nieuwe blik op arbeidsgerichte zorg. Dat zegt de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der ...

34. Geen automatisch ontslag bij bereiken van de pensioenleeftijd   25 augustus 2014
25 augustus 2014  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioengerechtigde leeftijd
... dat een dienstverband onder de huidige wetgeving niet automatisch eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is alleen het geval wanneer een dergelijk beding nadrukkelijk ...

35. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  Gelijke behandeling, Leeftijd, WGBL
... doel kan niet met een ander - niet discriminerend - middel bereikt worden). Voorbeelden zijn: de pensioengerechtigde leeftijd vaststellen op 65 jaar - in plaats van '65 jaar' is het verstandig ...

36. Gewenste pensioenleeftijd houdt geen gelijke tred met officiële pensioenleeftijd   31 augustus 2016
5 september 2016  | SCP & AV Accountancy  | Fred Barkhuis  | Pensioen, Leeftijd, Vervroegd pensioen
De overheid wil dat mensen langer doorwerken. De gemiddelde pensioenleeftijd houdt echter geen gelijke tred met het stijgen van de pensioengerechtigde leeftijd.

37. Gewijzigde ingangsdatum pensioenen vanaf 2017    30 november 2016
1 december 2016  | Belastingdienst  | Fred Barkhuis  | Ouderdomspensioen, 2017, Belastingdienst, Ingangsdatum
... pensioenleeftijd bereikt, de maand waarin zijn pensioenuitkering start vóór het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en de maand van ...

38. Het belang van communicatie tussen werkgever en werknemer om pensioen(recht) te snappen   18 oktober 2019
18 oktober 2019  | Theo Gommer  | Pensioenrechten, Communicatie, Pensioendatum, Marktrente, Arbeidsovereenkomst, Pensioenreglement, Pensioengerechtigde leeftijd, AOW-pensioen, AOW-datum, Pensioenrichtleeftijd
... Zo zag het rechtsgeschil in een recente zaak bij het Hof Amsterdam toe op de vraag of de ‘pensioengerechtigde leeftijd’ in het in de arbeidsovereenkomst opgenomen pensioen-ontslagbeding ...

39. Ik heb nu een MUP-contract. Wanneer ik mij ziek meld, hoe lang moet de werkgever mijn loon doorbetalen?   2 mei 2017
4 april 2017  |  MUP, Wulbz, Loondoorbetaling bij ziekte
... Wanneer u arbeidsongeschikt wordt verklaard wordt u maximaal 2 jaar het loon doorbetaald of tot uw pensioengerechtigde leeftijd. Ik ken niet de CAO die op uw werk van toepassing is, maar de ...

40. Is de roep om een nieuw pensioenstelsel een gecoördineerde overval?   2 maart 2017
5 februari 2019  |  Pensioen, Pensioenstelsel
... meer kan terugbetalen. Levensverwachting 100 jaar geleden besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar. Dus 100 jaar lang werd de ...


Bekijk items: 31 tot 40 (92 totaal)