31. Doorwerken na AOW   24 maart 2015
21 december 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd
... opnemen of niet? Doorwerken of juist stoppen bij het bereiken van de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd. Deze vraag is de laatste jaren veelvuldig aan de orde geweest. In ...

32. Een scholingsplicht voor werknemers, goed idee?   22 augustus 2017
24 augustus 2017  | Driessen  | Andries Bongers  | Scholingsplicht, Scholingsfonds, Ontwikkelingsbudget, Onbelast
... heeft de medewerker (samen met de werkgever) de plicht om zich blijvend te ontwikkelen tot de pensioengerechtigde leeftijd. Om aan die gezamenlijke plicht ook goed te voldoen, bestaat er al ...

33. Eerder met pensioen   20 maart 2009
21 februari 2019  |  Pensioen, VUT, Prepensioen, Vervroegd pensioen, Deeltijdpensioen, Vroegpensioen, Levensloopregeling
... deeltijders in verhouding tot fulltime werknemers een gelijk pensioen opbouwen. Werknemers die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, gaan in deeltijd werken. Voor het deel van de werkweek dat ...

34. Employability: dé oplossing tegen pensioenontslag en dé oplossing voor waarborging van gelijke behandeling van werknemers   22 juli 2019
23 juli 2019  | Theo Gommer  | Pensioenontslag, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Leeftijdsontslag, Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd
... een bepaling, waarin staat dat ontslag van rechtswege volgt bij bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of AOW-leeftijd. Dat betekent toch dat onderscheid op grond van ...

35. Evaluatie, onderzoek en acties duurzame inzetbaarheid   12 november 2016
24 januari 2019  |  Duurzame inzetbaarheid, Levensloop
... Duurzame inzetbaarheid van werkenden staat centraal. Werkenden moeten tot aan de pensioengerechtigde leeftijd blijvend en breed actief blijven op de arbeidsmarkt. Mobiliteit, ...

36. Fiscale vereenvoudigingsbrief naar Tweede Kamer   26 september 2016
27 september 2016  | Rijksoverheid  | Fred Barkhuis  | Pensioenwet, Begroting, 2017
Voorgestelde veranderingen pensioenen zijn onder meer: Pensioen gaat in op de dag dat iemand de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en de ingangsdatum van het partnerpensioen is de dag van het ...

37. Flexibiliseren pensioen   15 maart 2013
6 september 2018  |  Pensioen, Pensioendatum, Partnerpensioen, Deeltijdpensioen
... van de pensioenleeftijd. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, wanneer je weet dat de pensioengerechtigde leeftijd al in 1917 op 65 jaar is gesteld. M.a.w. al honderd jaar is die ...

38. Geef elke werkende toegang tot een arbeidsarts   9 juni 2017
12 juni 2017  | PW  | Fred Barkhuis  | ZZP, Pensioengerechtigde leeftijd, Ministerie SZW, Arbeidsarts
Het toenemende aantal ZZP-ers en de stijging van de AOW-leeftijd vragen om een nieuwe blik op arbeidsgerichte zorg. Dat zegt de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der ...

39. Geen automatisch ontslag bij bereiken van de pensioenleeftijd   25 augustus 2014
25 augustus 2014  | Redactie HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioengerechtigde leeftijd
... dat een dienstverband onder de huidige wetgeving niet automatisch eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit is alleen het geval wanneer een dergelijk beding nadrukkelijk ...

40. Gelijke behandeling leeftijd   22 januari 2011
9 april 2019  |  Gelijke behandeling, Leeftijd, WGBL
... doel kan niet met een ander - niet discriminerend - middel bereikt worden). Voorbeelden zijn: de pensioengerechtigde leeftijd vaststellen op 65 jaar - in plaats van '65 jaar' is het verstandig ...


Bekijk items: 31 tot 40 (107 totaal)