61. Ontslag nemen of krijgen   22 januari 2011
12 juli 2019  |  Ontslag, Arbeidsovereenkomst, Opzegging, Ontbinding
... werknemers van wie het vaste contract is beëindigd vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd. Dit is onderdeel van de Wet werk en zekerheid. Volgens de ...

62. Ontslag via het UWV   7 mei 2009
19 augustus 2017  |  Beëindiging dienstverband, UWV, Ontslagcommissie
... bepaalde tijd als de overeengekomen periode is verstreken; beëindiging bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, mits dit in de arbeidsovereenkomst of CAO is vastgelegd; ontslag op ...

63. Ouderdomspensioen   20 maart 2009
31 juli 2019  |  Pensioen, Ouderdomspensioen, Toetredingsleeftijd, Ingangsdatum, Partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen
... pensioenfonds drie maanden voor ingang van het pensioen opgeeft op hoeveel pensioenuitkering de pensioengerechtigde recht heeft. Oorzaken van het pensioentekort kunnen zijn: onderbroken ...

64. Oudere werknemers   4 januari 2014
12 januari 2020  |  Ouderen, Vergrijzing, Toeslag
... of werken voltijd. (Bron: CBS, 21 sep. 2019) Geef oudere werknemer een overbruggingsbaan Pensioengerechtigde werknemers moeten, naar Amerikaans voorbeeld, de mogelijkheid krijgen om via ...

65. Overzicht Lente-akkoord en aangenomen wetten   12 mei 2012
... stappen worden waarschijnlijk ieder jaar groter) omhoog, uiterlijk (kan dus eerder) in 2019 zal de pensioengerechtigde leeftijd 66 jaar zijn. En uiterlijk 2024 wordt dat 67 jaar. Daarna wordt de ...

66. Partnerpensioen   23 maart 2020
23 maart 2020  | &GommerPensionsgroup  | Theo Gommer  | Partnerpensioen, Ouderdomspensioen, Kassa
... overlijdt, dan zit uw partner financieel veilig. Treedt u bijvoorbeeld uit dienst zonder dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, dan vervalt de verzekering op risicobasis. Op zo’n moment ...

67. Partnertoeslag   25 december 2012
18 april 2019  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Partnertoeslag (AOW)
... gaat er daarbij vanuit dat iedereen die geboren is op of na 1 januari 1950 tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd geacht wordt zelf in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. En wat ...

68. Pensioen (afkopen)   21 oktober 2009
16 januari 2020  |  Pensioen, Afkoop, AOW, Anw
... de deelname aan het pensioenfonds is minimaal 2 jaar beëindigd en de werknemer heeft de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Het pensioenfonds heeft vervolgens zes maanden de tijd het ...

69. Pensioen (varia)   21 mei 2016
2 juni 2020  |  Pensioen, SER, 1-loketgedachte, Pensioengerechtigde leeftijd, Verjaring
... maar ook de wijze waarop het pensioenfonds communiceert met haar (gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden en overige aanspraakgerechtigden. Het bestuur richt zich in zijn taak op de ...

70. Pensioen (ZZP-er)   13 januari 2014
2 februari 2020  |  Zelfstandige zonder personeel, ZZP'er, ZZP-er, Pensioen, ZZP, Pensioenfondsen, Verzekeringsplicht, DBA
... werd door Minister Kamps en de Tweede Kamer beloofd, dat voor lagere inkomens en zwaar werk de pensioengerechtigde leeftijd niet omhoog zou gaan. Men zou ook eerder met pensioen mogen. Voor de ...


Bekijk items: 61 tot 70 (104 totaal)