61. Pensioenakkoord, vaag en vrijwel onuitvoerbaar   10 juli 2019
10 juli 2019  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioenakkoord, Vervroegd pensioen, Zwaar werk, Rekenrente, ZZP-er, Vermogen, Pensioenfonds, AOW
... pensioen gaat, zal deze niet meer “kosten” dan een werknemer die (na 40 jaar licht werk) op de pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar gaat. Het is toch van de zotte dat je voor een laag ...

62. Pensioenontslagbeding: opnemen of niet?   10 juli 2016
14 juli 2016  | Rechtennieuws  | Fred Barkhuis  | AOW, Doorwerken, Beding
... in een arbeidsovereenkomst die luidt dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Opnemen in een arbeidscontract of ...

63. Pensioenpremie   11 maart 2010
16 augustus 2019  |  Pensioen, Pensioenpremie, Pensioenfonds
... voor minder pensioen. Pensioenfondsen stellen dat ze hebben ingespeeld op de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, waardoor mensen met een lagere opbouw toe kunnen. De ...

64. Pensioentekort: rendement van jaarlijkse premie is niet het probleem   24 april 2016
26 april 2016  | Pieter Marres  | Dekkingsgraad, Levensverwachting, Staatsschuld, Pensioenfonds, Rekenrente
... onlangs tot dit inzicht gekomen. Voorgeschiedenis in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar; Dus 100 jaar lang werd de ...

65. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2019  |  Pensioen, Wetten, Pensioenregister, Waardeoverdracht, APF
... Het eerste model is een aanpassing van de bestaande bestuursvorm waarin werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd. Daar kunnen ook externe deskundigen aan worden ...

66. Premiebasissysteem (beschikbaar premiestelsel)   20 maart 2009
17 november 2019  |  Pensioen, Premiebasissysteem, Beschikbare premiestelsel, Pensioenknip
... in staat te stellen vooral internationaal te kunnen concurreren. De Volkskrant berekende dat zodra pensioengerechtigden in 2011/2012 met pensioen gaan, zij voor elke destijds aangekochte € 1.000 ...

67. Regeling voor zware beroepen krijgt vorm, maar is praktisch vrijwel onuitvoerbaar   14 oktober 2019
14 oktober 2019  | Andries Bongers  | Zware beroepen, Vroegpensioen, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioen
Al jaren zijn we het erover eens, dat de pensioengerechtigde leeftijd niet op 65 jaar kan blijven, zoals inmiddels 100 jaar geleden (!!) in de toenmalige Tweede Kamer werd besloten. Onze ...

68. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
14 oktober 2019  |  Sociale verzekeringen, Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Sectorindeling, Eigenrisicodrager, Ondernemingsraad, WW-premie, Tijdelijke contracten, Onbepaalde tijd, Pensioenpremie
... en -beleid, vergoedingsregelingen (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding) en uittreden voor de pensioengerechtigde leeftijd. Verplicht of vrijwillig? Typerend voor het stelsel van sociale ...

69. Sollicitatieplicht WW   3 juli 2012
1 mei 2018  |  Sollicitatieplicht, UWV, Werkloosheid
... aanpakken Verplicht solliciteren demotiveert vaak Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor pensioengerechtigde leeftijd Petitie voor basisinkomen werkloze 55-plussers Een jaar voor ...

70. Subsidieregelingen   6 januari 2016
12 november 2019  |  Werkgeverslasten, Subsidies, Duurzame inzetbaarheid
... voor Meest Behoeftigen (EFMB) ondersteunt maatschappelijke organisaties bij hun inspanning om pensioengerechtigde ouderen met een laag besteedbaar inkomen en die sociaal uitgesloten zijn of ...


Bekijk items: 61 tot 70 (92 totaal)