71. Pensioentekort: rendement van jaarlijkse premie is niet het probleem   24 april 2016
26 april 2016  | Pieter Marres  | Dekkingsgraad, Levensverwachting, Staatsschuld, Pensioenfonds, Rekenrente
... onlangs tot dit inzicht gekomen. Voorgeschiedenis in 1917 besloot de toenmalige Tweede Kamer om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar; Dus 100 jaar lang werd de ...

72. Pensioenwetten   27 november 2015
28 juni 2019  |  Pensioen, Wetten, Pensioenregister, Waardeoverdracht, APF
... Het eerste model is een aanpassing van de bestaande bestuursvorm waarin werkgevers, werknemers en pensioengerechtigden zijn vertegenwoordigd. Daar kunnen ook externe deskundigen aan worden ...

73. Premiebasissysteem (beschikbaar premiestelsel)   20 maart 2009
25 december 2019  |  Pensioen, Premiebasissysteem, Beschikbare premiestelsel, Pensioenknip
... in staat te stellen vooral internationaal te kunnen concurreren. De Volkskrant berekende dat zodra pensioengerechtigden in 2011/2012 met pensioen gaan, zij voor elke destijds aangekochte € 1.000 ...

74. Regeling voor zware beroepen krijgt vorm, maar is praktisch vrijwel onuitvoerbaar   14 oktober 2019
14 oktober 2019  | Andries Bongers  | Zware beroepen, Vroegpensioen, AOW-leeftijd, Pensioengerechtigde leeftijd, Pensioen
Al jaren zijn we het erover eens, dat de pensioengerechtigde leeftijd niet op 65 jaar kan blijven, zoals inmiddels 100 jaar geleden (!!) in de toenmalige Tweede Kamer werd besloten. Onze ...

75. Sociale verzekeringen   20 maart 2009
14 oktober 2019  |  Sociale verzekeringen, Werknemersverzekeringen, Volksverzekeringen, Sectorindeling, Eigenrisicodrager, Ondernemingsraad, WW-premie, Tijdelijke contracten, Onbepaalde tijd, Pensioenpremie
... en -beleid, vergoedingsregelingen (bijvoorbeeld reiskostenvergoeding) en uittreden voor de pensioengerechtigde leeftijd. Verplicht of vrijwillig? Typerend voor het stelsel van sociale ...

76. Sollicitatieplicht WW   3 juli 2012
6 januari 2020  |  Sollicitatieplicht, UWV, Werkloosheid
... aanpakken Verplicht solliciteren demotiveert vaak Vrijstelling sollicitatieplicht één jaar voor pensioengerechtigde leeftijd Petitie voor basisinkomen werkloze 55-plussers Een jaar voor ...

77. Subsidieregelingen   6 januari 2016
29 december 2019  |  Werkgeverslasten, Subsidies, Duurzame inzetbaarheid
... voor Meest Behoeftigen (EFMB) ondersteunt maatschappelijke organisaties bij hun inspanning om pensioengerechtigde ouderen met een laag besteedbaar inkomen en die sociaal uitgesloten zijn of ...

78. Toch AOW-pensioen met 65 jaar!   11 december 2015
15 december 2015  | Andries Bongers  | AOW, AOW-gat, Pensioen
... werd gesteld. Op 20 juni 1919 werd in de toenmalige Tweede Kamer een voorstel aangenomen om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar. Deze wet trad nog in hetzelfde ...

79. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
5 september 2019  |  Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid, Aanzegtermijn, WWZ, Kantonrechtersformule, Opvolgend werkgeverschap, Ambtenaar, Pensioengevend loon, 2e Spoor, Loon, Ziekte, Variabele beloning
... betreft die gemiddeld minder dan twaalf uur per week heeft gewerkt; Een werknemer betreft die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; Het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de ...

80. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
4 februari 2020  |  Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid, Ontslagvergoeding, Kleine ondernemingen, Kantonrechtersformule, AWF, Controversieel, Reservering, AOW, Toeslag, Huurtoeslag, Overgangsregeling, Billijke vergoeding, Ontslag op staande voet, Langdurig zieke werknemer, Compensatieregeling, Schadevergoeding, Hoger beroep, Gerechtshof, Slapend dienstverband, Pensioen, AOW-gerechtigd, Werkgeverslasten, Premie zvw
... de medewerker jonger is dan 18 jaar en werkt maximaal 12 uur per week de medewerker heeft de pensioengerechtigde leeftijd (7:673 BW); de organisatie is failliet, heeft surseance van betaling ...


Bekijk items: 71 tot 80 (100 totaal)