71. Toch AOW-pensioen met 65 jaar!   11 december 2015
15 december 2015  | Andries Bongers  | AOW, AOW-gat, Pensioen
... werd gesteld. Op 20 juni 1919 werd in de toenmalige Tweede Kamer een voorstel aangenomen om de pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar te verlagen naar 65 jaar. Deze wet trad nog in hetzelfde ...

72. Transitievergoeding (aanzegtermijn en vergoeding)   14 januari 2015
5 september 2019  |  Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid, Aanzegtermijn, WWZ, Kantonrechtersformule, Opvolgend werkgeverschap, Ambtenaar, Pensioengevend loon, 2e Spoor, Loon, Ziekte, Variabele beloning
... betreft die gemiddeld minder dan twaalf uur per week heeft gewerkt; Een werknemer betreft die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt; Het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de ...

73. Transitievergoeding (inleiding)   14 januari 2015
19 november 2019  |  Transitievergoeding, Wet Werk en Zekerheid, Ontslagvergoeding, Kleine ondernemingen, Kantonrechtersformule, AWF, Controversieel, Reservering, AOW, Toeslag, Huurtoeslag, Overgangsregeling, Billijke vergoeding, Ontslag op staande voet
... de medewerker jonger is dan 18 jaar en werkt maximaal 12 uur per week de medewerker heeft de pensioengerechtigde leeftijd (7:673 BW); de organisatie is failliet, heeft surseance van betaling ...

74. Uitkeringen oudere werklozen IOAW, IOW en IOAZ   18 juni 2009
2 oktober 2019  |  Uitkeringen, Oudere werknemer, IOAW, IOW, IOAZ, No-riskpolis, Bijstandsnorm, Pensioentekort, Bijstandsniveau, Vermogen, Executiewaarde, Berekening, Lijfrente, Dividend
... jaar hebben gewerkt. En uw partner minimaal 525 uur. De duur van de uitkering is maximaal tot de pensioengerechtigde leeftijd (AOW) De inkomsten (de winst) uit uw bedrijf zijn de laatste 3 jaar ...

75. Vacatures (arbeidsmarkt)   20 juni 2015
23 oktober 2019  |  Arbeidsmarkt, Werkgelegenheid, Vacature
... niveau liggen, maar door de afname van de werkgelegenheidsgroei, het versneld optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd en een verdere afname van aantal arbeids­ongeschikten dat uittreedt ...

76. Variabel pensioen   20 februari 2016
17 april 2019  |  Variabel pensioen, Variabele pensioenuitkering, Projectierente, Flexibel pensioen, Pensioen
... zich bij het beleggingsbeleid gedraagt als een goed huisvader en handelt in het belang van de pensioengerechtigde.   Pensioengerechtigden krijgen gedurende de uitkeringsperiode geen ...

77. Veranderingen 2017   24 december 2016
11 september 2018  |  Belastingplan, Veranderingen, 2017, Wetswijzigingen, Wetsvoorstel
... en nog geen 18 zijn, hebben vanaf 1 januari 2017 recht op een OV-studentenkaart. Ouderenkorting Pensioengerechtigden met een inkomen van niet meer dan € 36.057 wordt de ouderenkorting van € ...

78. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  Verkiezingen, 2017
... rubrieken zijn weer anders dan die van de AWVR: Minimumloon Het basisinkomen Arbeidsomstandigheden Pensioengerechtigde leeftijd Bonussen CAO’s Vast dienstverband Belonen middels stukloon ...

79. Vervroegd uittreden (VUT)   20 maart 2009
21 november 2019  |  Pensioen, Vervroegd uittreden, VUT
... te beëindigen. De uitkering houdt, anders dan de Inspecteur stelt, geen verband met de (pensioengerechtigde) leeftijd van de werknemer. Ten slotte is het Hof niet gebleken dat uit de ...

80. Voorschotregeling AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Voorschot, Overbruggingsregeling AOW
... andere wetten De gelijkstelling van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen aan de pensioengerechtigde leeftijd brengt met zich mee dat ook andere wetgeving moet worden aangepast. ...


Bekijk items: 71 tot 80 (92 totaal)