91. Verkiezingen maart 2017   25 februari 2017
11 september 2018  |  Verkiezingen, 2017
... rubrieken zijn weer anders dan die van de AWVR: Minimumloon Het basisinkomen Arbeidsomstandigheden Pensioengerechtigde leeftijd Bonussen CAO’s Vast dienstverband Belonen middels stukloon ...

92. Vervroegd uittreden (VUT)   20 maart 2009
21 november 2019  |  Pensioen, Vervroegd uittreden, VUT
... te beëindigen. De uitkering houdt, anders dan de Inspecteur stelt, geen verband met de (pensioengerechtigde) leeftijd van de werknemer. Ten slotte is het Hof niet gebleken dat uit de ...

93. Voorschotregeling AOW   25 december 2012
7 mei 2017  |  Algemene Ouderdomswet, AOW, Voorschot, Overbruggingsregeling AOW
... andere wetten De gelijkstelling van de ingangsdatum van het AOW-ouderdomspensioen aan de pensioengerechtigde leeftijd brengt met zich mee dat ook andere wetgeving moet worden aangepast. ...

94. Vrijwillig uitstel AOW-uitkering   8 januari 2016
1 februari 2016  |  AOW, Doorwerken (na pensionering)
... Mensen kunnen de AOW ook gedeeltelijk ontvangen. Voor ieder jaar dat wordt doorgewerkt na de pensioengerechtigde leeftijd, bouwt iemand circa 5 procent meer extra staatspensioen op. De SVB ...

95. Waarom zou het Pensioenstelsel vernieuwd moeten worden?   28 maart 2019
28 maart 2019  | HR-kiosk  | Andries Bongers  | Pensioenstelsel, Koolmees, Rekenrente, Marktwaardering, Art. 126, Indexeren, Pensioen
... De vakbonden willen wel meegaan met de voorstellen van Koolmees, maar dan moet de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van tafel. Ook komt de vraag weer naar vervroegd pensioen voor zware ...

96. Wat is een goed pensioen? Een spaarpot bijna 4 maal hoger dan de staatsschuld   11 september 2013
11 september 2013  | Andries Bongers  | Pensioen
... het pensioen was dus voor man en vrouw tezamen. In 1917 bedacht de toenmalige Tweede Kamer dat de pensioengerechtigde leeftijd op 65 jaar Hypotheken bestonden nauwelijks, maar algemeen werd ...

97. Werkdruk en werkstress   3 oktober 2009
12 maart 2020  |  Arbeidsomstandigheden, Werkdruk, Werkstress, Arbo, PTSS
... neemt juist toe met de leeftijd. Veel ouderen willen eerder met pensioen (rond 61 jaar) dan de pensioengerechtigde leeftijd. Groepen die weinig formele scholing ontvangen (zoals een cursus of ...

98. Werknemersverzekeringen (premies)   20 maart 2009
6 januari 2020  |  Werknemersverzekeringen, Premiedagen, Premieheffing, Omkeerregel
... ontslagrecht en -beleid, vergoedingsregelingen (bijv. reiskostenvergoeding) en uittreden voor de pensioengerechtigde leeftijd. Zie ook Ambtenaren. Geen inhouding premies werknemersverzekeringen ...

99. Wet Werk en Zekerheid (Inleiding)   16 mei 2015
12 juli 2019  |  Wet Werk en Zekerheid, WWZ, Tussenpoos, Klimatologische omstandigheden, Disfunctioneren
... door de werknemer. Als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft geen ontslag bij het UWV worden aangevraagd. ...

100. Wet Werk en Zekerheid (Ontslag)   16 mei 2015
18 mei 2018  |  Wet Werk en Zekerheid, Ontslag, WWZ, Disfunctioneren
... door de werknemer; als een werkgever een werknemer wil ontslaan omdat hij de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, hoeft geen ontslag bij het UWV worden aangevraagd. ...


Bekijk items: 91 tot 100 (104 totaal)